Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Paulisová
Identification number: 296
University e-mail: dagmar.paulisova [at] uniag.sk
 

     Publications
     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Hodnotenie obsahu antokyánových farbív vo vybraných odrodách čučoriedky chocholíkatej (Vaccinium corymbosum L.)
Mendelová, Andrea -- Mareček, Ján -- Paulisová, Dagmar
Hodnotenie obsahu antokyánových farbív vo vybraných odrodách čučoriedky chocholíkatej (Vaccinium corymbosum L.).  In Výživa a zdravie 2011 : zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2011), p. 285--290. ISBN 978-80-552-0699-8. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2012/zborniky/005-12/Mendelova_et_al.pdf.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2011
Details
2.
Obsah kadmia a olova vo vybraných potravinách
Bojňanská, Tatiana -- Paulisová, Dagmar
Obsah kadmia a olova vo vybraných potravinách. In Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1999, p. 43--46. ISBN 80-7137-665-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.1999
Details
3.
Sledovanie obsahu kadmia a olova vo vybraných výrobkoch rastlinného pôvodu
Bojňanská, Tatiana -- Frančáková, Helena -- Paulisová, Dagmar
Sledovanie obsahu kadmia a olova vo vybraných výrobkoch rastlinného pôvodu. In Rizikové faktory potravového reťazca. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002, p. 21--23. ISBN 80-8069-076-6.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2002Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.