Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslava Hrstková
Identifikačné číslo: 30254
Univerzitný e-mail: miroslava.hrstkova [at] uniag.sk
 
VŠ II.stupeň - Katedra chémie (FBP)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Assessment of environmental and health risks in former polymetallic ore mining and smelting area, Slovakia: Spatial distribution and accumulation of mercury in four different ecosystems
Árvay, Július -- Demková, Lenka -- Hauptvogl, Martin -- Michalko, Miloslav -- Bajčan, Daniel -- Stanovič, Radovan -- Tomáš, Ján -- Hrstková, Miroslava -- Trebichalský, Pavol
Assessment of environmental and health risks in former polymetallic ore mining and smelting area, Slovakia: Spatial distribution and accumulation of mercury in four different ecosystems. In Ecotoxicology and environmental safety. 144, (2017), s. 236--244. ISSN 0147-6513.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Podrobnosti
2.Bioaktívne látky v rôznych odrodách cibule kuchynskej = Bioactive substances in the various variety of onion
Tóth, Tomáš -- Bystrická, Judita -- Šiatkovský, Oliver -- Bajčan, Daniel -- Vollmannová, Alena -- Lenková, Marianna -- Kovarovič, Ján -- Hrstková, Miroslava
Bioaktívne látky v rôznych odrodách cibule kuchynskej = Bioactive substances in the various variety of onion. In PODHOREC, I. Agrokonfera. Nitra: Garmond, 2017, s. 75--87. ISBN 978-80-557-1321-2 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Podrobnosti
3.Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers
Árvay, Július -- Šnirc, Marek -- Hauptvogl, Martin -- Bilčíková, Jana -- Bobková, Alica -- Demková, Lenka -- Hudáček, Marek -- Hrstková, Miroslava -- Lošák, Tomáš -- Král, Martin -- Kováčik, Anton -- Štefániková, Jana
Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers. In Biological trace element research. 190, 1 (2019), s. 226--233. ISSN 0163-4984.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
4.Content of total polyphenols and antioxidant activity in selected varieties of onion (Allium cepa L.)
Kavalcová, Petra -- Bystrická, Judita -- Tóth, Tomáš -- Trebichalský, Pavol -- Hrstková, Miroslava -- Micová, Marianna -- Šiatkovský, Oliver
Content of total polyphenols and antioxidant activity in selected varieties of onion (Allium cepa L.). In Potravinárstvo. 9, 1 (2015), s. 494--500. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2015Podrobnosti
5.Determination of elements in wild edible mushrooms: Levels and risk assessment
Árvay, Július -- Hauptvogl, Martin -- Šnirc, Marek -- Gažová, Miriama -- Demková, Mária -- Bobuľská, Lenka -- Hrstková, Miroslava -- Bajčan, Daniel -- Harangozo, Ľuboš -- Bilčíková, Jana -- Miškeje, Michal -- Štefániková, Jana -- Kunca, Vladimír
Determination of elements in wild edible mushrooms: Levels and risk assessment. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), s. 999--1004. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
6.Evaluation and comparison of the content of total polyphenols and antioxidant activity of selected species of the genus Allium: Vyhodnotenie a porovnanie obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity vo vybraných druhoch rodu Allium
Micová, Marianna -- Bystrická, Judita -- Tóth, Tomáš -- Hrstková, Miroslava
Evaluation and comparison of the content of total polyphenols and antioxidant activity of selected species of the genus Allium: Vyhodnotenie a porovnanie obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity vo vybraných druhoch rodu Allium. In Journal of Central European Agriculture. 17, 4 (2016), s. 1119--1133. ISSN 1332-9049.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2016Podrobnosti
7.Chemical profile, antioxidant and antibacterial activities of medicinal plants
Gayibová, Sabina -- Ivanišová, Eva -- Árvay, Július -- Hrstková, Miroslava -- Slávik, Marek -- Petrová, Jana -- Hleba, Lukáš -- Tóth, Tomáš -- Kačániová, Miroslava
Chemical profile, antioxidant and antibacterial activities of medicinal plants. In MUSILOVÁ, J. -- TÓTHOVÁ, M. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. 1. vyd. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2017, s. 26. ISBN 978-80-552-1734-5 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Podrobnosti
8.Methylxanthines and catechines in different teas (Camellia sinensis L. Kuntze) – influence on antioxidant properties
Árvay, Július -- Hauptvogl, Martin -- Ivanišová, Eva -- Tirdiľová, Ivana -- Hrstková, Miroslava -- Bajčan, Daniel -- Lazor, Peter
Methylxanthines and catechines in different teas (Camellia sinensis L. Kuntze) – influence on antioxidant properties. In Potravinárstvo. 11, 1 (2017), s. 510--516. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Podrobnosti
9.Skúmanie možnosti aplikácie Pascalovho zákona v uzavretej kvapalnej sústave
Trebichalský, Pavol -- Bajčan, Daniel -- Hrstková, Miroslava
Skúmanie možnosti aplikácie Pascalovho zákona v uzavretej kvapalnej sústave. In Fyzikálne listy. 19, (2014), s. 11--12. ISSN 1337-7795.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2014Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.