Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identifikační číslo: 30654
 
odborná asistentka - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

     
Absolvent     Výuka     
     
Projekty     Publikace
     
Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
StavTypZávěrečná práceDokdy
Podrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Bekešová
Analýza vertikálnej a horizontálnej dimenzie inštitucionálneho prostredia vo vybranom najmenej rozvinutom okrese
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Barbora Bekešová
Regionálna prepojenosť ekonomických subjektov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Lucia Belianska
Návrh stratégie využitia vybraného zariadenia v podnikaní v cestovnom ruchu
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Miloslav Dinja
Analýza ekonomickej základne vybraného regiónu
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Miloslav Dinja
Silver Economy in Slovak Regions
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Stanislav Dvonč
Udržateľné využitie pamiatkových objektov
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Mária Dzurková
The Impact of Major Events on Local Economy – Case Study of Festival "Hontianska paráda"
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Mária Dzurková
Transfer of Research Results into Practice – an International Comparison
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Marcela Fodorová
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku - prípadová štúdia podujatia Skalické dni
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Tibor Gajdoš
Udržateľné využitie pamiatkových objektov
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Romana Gašparíková
Potenciál rozvoja striebornej ekonomiky v podmienkach Nitrianskeho kraja
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Romana Gašparíková
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Patrícia Jančová
Regionálna prepojenosť ekonomických subjektov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Ernő Kárpáty
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v okrese Komárno
květen 2021
Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Kristína Kisová
Inovatívne prístupy k podpore miestneho ekonomického rozvoja
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Dominika Kiššová
Priame zahraničné investície a regionálny rozvoj – prípadová štúdia
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Simona Kmecová
Ekonomická základňa vidieckych a periférnych regiónov
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Simona Kmecová
Inštitucionálne aspekty realizácie politiky podpory najmenej rozvinutých okresov - prípadová štúdia vybraného okresu
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Mihaela Kočiš
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia podujatia Slovenské národné slávnosti v Srbsku
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Kohut
Silver Economy in Rural Regions of Slovakia
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marianna Kóšová
Multiplikačné efekty prístupu LEADER na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia mikroregiónu Požitavie - Širočina
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martina Kovácsová
Transakčné náklady implementácie programu LEADER a CLLD
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Kovácsová
Vplyv implementácie prístupu LEADER na rozvoj sociálneho kapitálu
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lucia Krátka
Zhodnotenie marketingovej komunikačnej stratégie mesta Trenčín
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Veronika Kudláčová
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia 63. ročníka Folklórneho festivalu Východná
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lukáš Lendel
Koncepcia regionálneho rozvoja založená na teórii exportnej bázy
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Viktória Lörinczová
Návrh rozvojovej stratégie Mikroregiónu CEDRON-NITRAVA
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce je rozpracována
DPAutor: Bc. Marianna Lőrincz Richterová
Východiská a dopady zahraničnej pracovnej mobility na Slovensku a v meste Nitra
květen 2021
Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Dominika Majkričová
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia podujatia Vinobranie v Pezinku
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Katarína Minichová
Wellness ako alternatíva ku kúpeľnému cestovnému ruchu - prípadová štúdia mesta Bojnice
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Michal Molčan
Vplyv občianskych združení na rozvoj mesta Nitra
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce je rozpracována
DPAutor: Bc. Linda Nagyová
Tretí sektor ako aktér miestneho ekonomického rozvoja v meste Nitra
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Emily Nachtigal
Assessing the Effectiveness of the Supporting Legislation and Institutional Environment in the United States’ Farm to School Program
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Adriána Naňová
Multiplikačné efekty prístupu LEADER na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia Mikroregiónu Svornosť
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Róbert Póčik
Analýza ekonomickej základne vybraného regiónu
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Farangis Rahmonova
Sociálny kapitál a prístup LEADER v MAS Selendi (Turecko)
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
37.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Rovňák
Malé verzus veľké podniky cestovného ruchu – ich multiplikačné efekty a dopad na miestnu ekonomiku
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Vladimira Sabo
Prístup LEADER ako nástroj miestneho rozvoja v prístupových krajinách – prípadová štúdia Republiky Srbsko
květen 2021
Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Monika Sigetová
Inovatívne prístupy k podpore miestneho ekonomického rozvoja
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Filip Sivák
Vplyv veľkého podniku na regionálny a miestny rozvoj – prípadová štúdia
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Slovák
Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónov - prípadové štúdie obcí Spišský Hrhov a Liptovské Sliače
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
42.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Kristína Šponiarová
Multiplikačné efekty prístupu LEADER na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia Mikroregiónu CEDRON
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Adam Štefek
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Bc. Miroslav Valenćik
Transfer výsledkov vedecko-výskumnej činnosti do praxe – prípadová štúdia
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Ing. Marina Valenćiková
Vplyv kultúrnych podujatí na miestny rozvoj – prípadová štúdia Divadelná Nitra
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Barbora Vartíková
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia výstavy Agrokomplex v Nitre
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
47.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Simona Zavacká
Vplyv priamych zahraničných investícií na regionálny rozvoj v podmienkach Slovenskej republiky
duben 2018Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisP
Disertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována