Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identifikační číslo: 30654
Univerzitní e-mail: katarina.melichova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Bekešová
Analýza vertikálnej a horizontálnej dimenzie inštitucionálneho prostredia vo vybranom najmenej rozvinutom okrese
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Barbora Bekešová
Regionálna prepojenosť ekonomických subjektov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucia Belianska
Návrh stratégie využitia vybraného zariadenia v podnikaní v cestovnom ruchu
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miloslav Dinja
Analýza ekonomickej základne vybraného regiónu
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miloslav Dinja
Silver Economy in Slovak Regions
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Stanislav Dvonč
Udržateľné využitie pamiatkových objektov
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Mária Dzurková
The Impact of Major Events on Local Economy – Case Study of Festival "Hontianska paráda"
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mária Dzurková
Transfer of Research Results into Practice – an International Comparison
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marcela Fodorová
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku - prípadová štúdia podujatia Skalické dni
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Tibor Gajdoš
Udržateľné využitie pamiatkových objektov
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Romana Gašparíková
Potenciál rozvoja striebornej ekonomiky v podmienkach Nitrianskeho kraja
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Romana Gašparíková
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Patrícia Jančová
Regionálna prepojenosť ekonomických subjektov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristína Kisová
Inovatívne prístupy k podpore miestneho ekonomického rozvoja
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Dominika Kiššová
Priame zahraničné investície a regionálny rozvoj – prípadová štúdia
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Simona Kmecová
Ekonomická základňa vidieckych a periférnych regiónov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Simona Kmecová
Inštitucionálne aspekty realizácie politiky podpory najmenej rozvinutých okresov - prípadová štúdia vybraného okresu
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Mihaela Kočiš
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia podujatia Slovenské národné slávnosti v Srbsku
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Kohut
Silver Economy in Rural Regions of Slovakia
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marianna Kóšová
Multiplikačné efekty prístupu LEADER na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia mikroregiónu Požitavie - Širočina
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Martina Kovácsová
Transakčné náklady implementácie programu LEADER a CLLD
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Kovácsová
Vplyv implementácie prístupu LEADER na rozvoj sociálneho kapitálu
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucia Krátka
Zhodnotenie marketingovej komunikačnej stratégie mesta Trenčín
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Kudláčová
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia 63. ročníka Folklórneho festivalu Východná
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Kulifajová
Fordizmus verzus flexibilná špecializácia – prípadová štúdia
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lukáš Lendel
Koncepcia regionálneho rozvoja založená na teórii exportnej bázy
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Viktória Lörinczová
Návrh rozvojovej stratégie Mikroregiónu CEDRON-NITRAVA
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Dominika Majkričová
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia podujatia Vinobranie v Pezinku
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Katarína Minichová
Wellness ako alternatíva ku kúpeľnému cestovnému ruchu - prípadová štúdia mesta Bojnice
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Michal Molčan
Vplyv občianskych združení na rozvoj mesta Nitra
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Linda Nagyová
Tretí sektor ako aktér miestneho ekonomického rozvoja v meste Nitra
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Emily Nachtigal
Assessing the Effectiveness of the Supporting Legislation and Institutional Environment in the United States’ Farm to School Program
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adriána Naňová
Multiplikačné efekty prístupu LEADER na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia Mikroregiónu Svornosť
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Róbert Póčik
Analýza ekonomickej základne vybraného regiónu
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce je odevzdánaDPAutor: Bc. Farangis Rahmonova
Social Capital and the LEADER Approach in Selendi LAG (Turkey)
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Tomáš Rovňák
Miestne podniky verzus externí investori – ich multiplikačné efekty a dopad na miestnu ekonomiku
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Sigetová
Inovatívne prístupy k podpore miestneho ekonomického rozvoja
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Filip Sivák
Vplyv veľkého podniku na regionálny a miestny rozvoj – prípadová štúdia
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Slovák
Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónov - prípadové štúdie obcí Spišský Hrhov a Liptovské Sliače
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristína Šponiarová
Multiplikačné efekty prístupu LEADER na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia Mikroregiónu CEDRON
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Adam Štefek
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Miroslav Valenćik
Transfer výsledkov vedecko-výskumnej činnosti do praxe – prípadová štúdia
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Marina Valenćiková
Vplyv kultúrnych podujatí na miestny rozvoj – prípadová štúdia Divadelná Nitra
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Barbora Vartíková
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia výstavy Agrokomplex v Nitre
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Simona Zavacká
Vplyv priamych zahraničných investícií na regionálny rozvoj v podmienkach Slovenskej republiky
duben 2018Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována