Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identification number: 30654
 

     
Graduate
     
     
     
          
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Bekešová
Analýza vertikálnej a horizontálnej dimenzie inštitucionálneho prostredia vo vybranom najmenej rozvinutom okrese
April 2019Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Barbora Bekešová
Regionálna prepojenosť ekonomických subjektov
May 2017
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Belianska
Návrh stratégie využitia vybraného zariadenia v podnikaní v cestovnom ruchu
May 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miloslav Dinja
Analýza ekonomickej základne vybraného regiónu
May 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloslav Dinja
Silver Economy in Slovak Regions
May 2016Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Stanislav Dvonč
Udržateľné využitie pamiatkových objektov
April 2016Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Dzurková
The Impact of Major Events on Local Economy – Case Study of Festival "Hontianska paráda"
May 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Dzurková
Transfer of Research Results into Practice – an International Comparison
April 2018
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marcela Fodorová
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku - prípadová štúdia podujatia Skalické dni
May 2017
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tibor Gajdoš
Udržateľné využitie pamiatkových objektov
May 2016Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Romana Gašparíková
Potenciál rozvoja striebornej ekonomiky v podmienkach Nitrianskeho kraja
April 2019
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Romana Gašparíková
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava
May 2017Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrícia Jančová
Regionálna prepojenosť ekonomických subjektov
May 2017Displaying the final thesis
14.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Ernő Kárpáty
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v okrese Komárno
May 2021
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Kisová
Inovatívne prístupy k podpore miestneho ekonomického rozvoja
April 2017Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Dominika Kiššová
Priame zahraničné investície a regionálny rozvoj – prípadová štúdia
April 2018
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Kmecová
Ekonomická základňa vidieckych a periférnych regiónov
May 2017
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Kmecová
Inštitucionálne aspekty realizácie politiky podpory najmenej rozvinutých okresov - prípadová štúdia vybraného okresu
April 2019
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mihaela Kočiš
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia podujatia Slovenské národné slávnosti v Srbsku
May 2016
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Kohut
Silver Economy in Rural Regions of Slovakia
May 2016
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marianna Kóšová
Multiplikačné efekty prístupu LEADER na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia mikroregiónu Požitavie - Širočina
April 2019
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Kovácsová
Transakčné náklady implementácie programu LEADER a CLLD
May 2020Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martina Kovácsová
Vplyv implementácie prístupu LEADER na rozvoj sociálneho kapitálu
April 2018
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Krátka
Zhodnotenie marketingovej komunikačnej stratégie mesta Trenčín
April 2019Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Kudláčová
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia 63. ročníka Folklórneho festivalu Východná
April 2018
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lukáš Lendel
Koncepcia regionálneho rozvoja založená na teórii exportnej bázy
April 2019Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Viktória Lörinczová
Návrh rozvojovej stratégie Mikroregiónu CEDRON-NITRAVA
May 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Marianna Lőrincz Richterová
Východiská a dopady zahraničnej pracovnej mobility na Slovensku a v meste Nitra
May 2021Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Majkričová
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia podujatia Vinobranie v Pezinku
May 2016Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Katarína Minichová
Wellness ako alternatíva ku kúpeľnému cestovnému ruchu - prípadová štúdia mesta Bojnice
May 2016
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Molčan
Vplyv občianskych združení na rozvoj mesta Nitra
May 2015Displaying the final thesis
32.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Linda Nagyová
Tretí sektor ako aktér miestneho ekonomického rozvoja v meste Nitra
May 2020
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Emily Nachtigal
Assessing the Effectiveness of the Supporting Legislation and Institutional Environment in the United States’ Farm to School Program
April 2016
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriána Naňová
Multiplikačné efekty prístupu LEADER na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia Mikroregiónu Svornosť
May 2016
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Róbert Póčik
Analýza ekonomickej základne vybraného regiónu
May 2013Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Farangis Rahmonova
Sociálny kapitál a prístup LEADER v MAS Selendi (Turecko)
April 2019
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Rovňák
Malé verzus veľké podniky cestovného ruchu – ich multiplikačné efekty a dopad na miestnu ekonomiku
May 2020
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Vladimira Sabo
Prístup LEADER ako nástroj miestneho rozvoja v prístupových krajinách – prípadová štúdia Republiky Srbsko
May 2021
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Sigetová
Inovatívne prístupy k podpore miestneho ekonomického rozvoja
April 2017
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Sivák
Vplyv veľkého podniku na regionálny a miestny rozvoj – prípadová štúdia
April 2018Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Slovák
Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónov - prípadové štúdie obcí Spišský Hrhov a Liptovské Sliače
May 2016
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Šponiarová
Multiplikačné efekty prístupu LEADER na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia Mikroregiónu CEDRON
May 2016
Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Adam Štefek
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia
May 2016
Displaying the final thesis
44.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Miroslav Valenćik
Transfer výsledkov vedecko-výskumnej činnosti do praxe – prípadová štúdia
May 2015Displaying the final thesis
45.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Marina Valenćiková
Vplyv kultúrnych podujatí na miestny rozvoj – prípadová štúdia Divadelná Nitra
May 2015
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Vartíková
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia výstavy Agrokomplex v Nitre
May 2016
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Zavacká
Vplyv priamych zahraničných investícií na regionálny rozvoj v podmienkach Slovenskej republiky
April 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress