Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identifikačné číslo: 30654
 
odborná asistentka - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

     
     
     Záverečná práca     
Projekty          Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Barbora Bekešová
Analýza vertikálnej a horizontálnej dimenzie inštitucionálneho prostredia vo vybranom najmenej rozvinutom okrese
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Barbora Bekešová
Regionálna prepojenosť ekonomických subjektov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Belianska
Návrh stratégie využitia vybraného zariadenia v podnikaní v cestovnom ruchu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miloslav Dinja
Analýza ekonomickej základne vybraného regiónu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloslav Dinja
Silver Economy in Slovak Regions
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Stanislav Dvonč
Udržateľné využitie pamiatkových objektov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Dzurková
The Impact of Major Events on Local Economy – Case Study of Festival "Hontianska paráda"
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mária Dzurková
Transfer of Research Results into Practice – an International Comparison
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marcela Fodorová
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku - prípadová štúdia podujatia Skalické dni
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Tibor Gajdoš
Udržateľné využitie pamiatkových objektov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Romana Gašparíková
Potenciál rozvoja striebornej ekonomiky v podmienkach Nitrianskeho kraja
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Romana Gašparíková
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrícia Jančová
Regionálna prepojenosť ekonomických subjektov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Ernő Kárpáty
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v okrese Komárno
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Kisová
Inovatívne prístupy k podpore miestneho ekonomického rozvoja
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Dominika Kiššová
Priame zahraničné investície a regionálny rozvoj – prípadová štúdia
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Simona Kmecová
Ekonomická základňa vidieckych a periférnych regiónov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Kmecová
Inštitucionálne aspekty realizácie politiky podpory najmenej rozvinutých okresov - prípadová štúdia vybraného okresu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Mihaela Kočiš
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia podujatia Slovenské národné slávnosti v Srbsku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Kohut
Silver Economy in Rural Regions of Slovakia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marianna Kóšová
Multiplikačné efekty prístupu LEADER na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia mikroregiónu Požitavie - Širočina
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Kovácsová
Transakčné náklady implementácie programu LEADER a CLLD
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martina Kovácsová
Vplyv implementácie prístupu LEADER na rozvoj sociálneho kapitálu
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Krátka
Zhodnotenie marketingovej komunikačnej stratégie mesta Trenčín
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Veronika Kudláčová
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia 63. ročníka Folklórneho festivalu Východná
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Lendel
Koncepcia regionálneho rozvoja založená na teórii exportnej bázy
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktória Lörinczová
Návrh rozvojovej stratégie Mikroregiónu CEDRON-NITRAVA
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Marianna Lőrincz Richterová
Východiská a dopady zahraničnej pracovnej mobility na Slovensku a v meste Nitra
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Majkričová
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia podujatia Vinobranie v Pezinku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Minichová
Wellness ako alternatíva ku kúpeľnému cestovnému ruchu - prípadová štúdia mesta Bojnice
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Molčan
Vplyv občianskych združení na rozvoj mesta Nitra
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Linda Nagyová
Tretí sektor ako aktér miestneho ekonomického rozvoja v meste Nitra
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Emily Nachtigal
Assessing the Effectiveness of the Supporting Legislation and Institutional Environment in the United States’ Farm to School Program
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Adriána Naňová
Multiplikačné efekty prístupu LEADER na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia Mikroregiónu Svornosť
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Róbert Póčik
Analýza ekonomickej základne vybraného regiónu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Farangis Rahmonova
Sociálny kapitál a prístup LEADER v MAS Selendi (Turecko)
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Rovňák
Malé verzus veľké podniky cestovného ruchu – ich multiplikačné efekty a dopad na miestnu ekonomiku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Vladimira Sabo
Prístup LEADER ako nástroj miestneho rozvoja v prístupových krajinách – prípadová štúdia Republiky Srbsko
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Monika Sigetová
Inovatívne prístupy k podpore miestneho ekonomického rozvoja
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Sivák
Vplyv veľkého podniku na regionálny a miestny rozvoj – prípadová štúdia
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Slovák
Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónov - prípadové štúdie obcí Spišský Hrhov a Liptovské Sliače
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Šponiarová
Multiplikačné efekty prístupu LEADER na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia Mikroregiónu CEDRON
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Adam Štefek
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Miroslav Valenćik
Transfer výsledkov vedecko-výskumnej činnosti do praxe – prípadová štúdia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Marina Valenćiková
Vplyv kultúrnych podujatí na miestny rozvoj – prípadová štúdia Divadelná Nitra
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Barbora Vartíková
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia výstavy Agrokomplex v Nitre
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Zavacká
Vplyv priamych zahraničných investícií na regionálny rozvoj v podmienkach Slovenskej republiky
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná