Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identification number: 30654
University e-mail: katarina.melichova [at] uniag.sk
 

Contacts     Graduate
     
Lesson     Final thesis     
     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Design the strategy for the selected facility to be used as a tourist facility
Written by (author): Ing. Lucia Belianska
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh stratégie využitia vybraného zariadenia v podnikaní v cestovnom ruchu
Summary:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh stratégie využitia vybraného zariadenia na podnikanie v cestovnom ruchu na základe komplexného zhodnotenia situácie na trhu cestovného ruchu nielen na celom území Slovenska ale hlavne v Nitrianskom kraji, kde je objekt situovaný. K čiastkovým cieľom patrilo hlavne zistenie preferencií spotrebiteľov, na základe dotazníkov a taktiež aj zhodnotenie konkurencie a zistenie medzier na trhu. Samozrejme aj vývin trendov v turizme je dôležitým faktorom, ktorý sme museli akceptovať. Na základe dopytovania spotrebiteľov, teda potenciálnych budúcich klientov, sme zistili ich preferencie a požiadavky, ktoré sme potrebovali na vytvorenie vhodnej stratégie. V závere je možné konštatovať, že v sledovanom okrese existuje dopyt zo strany spotrebiteľov a taktiež konkurencia v lokalite nie je veľmi veľká, takže podmienky na realizáciu návrhu sú vhodné.
Key words:
cestovný ruch, analýza konkurencie, marketingový mix

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited