Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identification number: 30654
University e-mail: katarina.melichova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

Contacts
     
Graduate     Lesson
     
Final thesis     
Projects
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Multiplier Effects of the LEADER Approach on the Local Economy - Case Study of Microregion Svornosť
Written by (author): Ing. Adriána Naňová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Multiplikačné efekty prístupu LEADER na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia Mikroregiónu Svornosť
Summary:
Cieľom diplomovej práce je formou prípadovej štúdie vybraného mikroregiónu analyzovať využitie finančných prostriedkov pridelených v rámci prístupu Leader a navrhnúť spôsoby, ako lepšie udržať tieto prostriedky v miestnej ekonomike. Pre lepšie pochopenie skúmanej problematiky sme na začiatku práce definovali teoretické východiská. Výskum sme realizovali v Mikroregión Svornosť. Vybrali sme konkrétne projekty financované z prístupu Leader v mikroregióne a formou dotazníkového opytovania sme získali potrebné údaje. Na základe výskumu sme dospeli k záveru, že väčšie multiplikačné efekty na miestnu ekonomiku majú menšie projekty, realizované miestnymi dodávateľmi, ktorí zamestnávajú zamestnancov z regiónu.
Key words:miestna ekonomika, prístup Leader, lokálny multipliátor, mutliplikačné efekty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited