Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identification number: 30654
 

     
Graduate          Final thesis
     
Projects
     
Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Regional interconnection of economic entities
Written by (author):
Department: Department of Regional and Rural Development (FESRD)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Regionálna prepojenosť ekonomických subjektov
Summary:
Pojmy vzťahy a siete sú v súvislosti s geografickým územím čoraz viac diskutované v odbornej literatúre. Základom pre túto prácu bude definovanie všeobecných termínov, ktorými sú priestor, región a funkčné vzťahy v priestore. Skúmaním povahy vzájomných vzťahov firiem a ďalších subjektov, či už z verejného alebo neziskového sektora vo vybranom mikroregióne Myjava, zistíme regionálnu prepojenosť aktérov v sieti. Hustota sieťovej previazanosti závisí od viacerých determinantov a konkrétnych vzniknutých situácií. Analyzujeme konkrétne toky, či už fyzické (materiálu, technológií, služieb...) alebo nehmotné (napríklad informácie, know-how...). Pozornosť venujeme aj významnosti konkrétnych subjektov, z pohľadu ich postavenia v regionálnej sieti firiem a napojených subjektov z ďalších sektorov. Vstupné údaje boli zistené dotazníkovým prieskumom identifikovaných najvýznamnejších podnikateľských subjektov v mikroregióne. Na vizualizáciu bol použitý softvér UCINET a NetDraw.
Key words:
regionálna sieť, sieťová analýza, klaster, funkčné väzby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited