Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identification number: 30654
University e-mail: katarina.melichova [at] uniag.sk
 

     
Graduate          
     
     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Impact of Major Events on Local Economy - Case Study of the International Folklore Festival Myjava
Written by (author):
Ing. Romana Gašparíková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku – prípadová štúdia Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava
Summary:
Táto bakalárska práca rieši dopad Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava na miestny ekonomický rozvoj prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Na základe zistených výsledkov získaných z odpovedí respondentov, ktorí sa zúčastnili na folklórnom podujatí sme následne analyzovali jednotlivé odpovede obsiahnuté v dotazníku, zamerané na štruktúru respondentov a ich jednotlivé výdavkové položky vynaložené počas konania festivalu. Hlavným zistením tejto bakalárskej práce je odhadovaný dopad kultúrneho podujatia realizovaného mestom Myjava a jeho dôležitosť v rámci prílevu finančných prostriedkov pre miestnu ekonomiku. Prostredníctvom dotazníkového prieskumu vypracovaného respondentmi zúčastnenými na Medzinárodnom folklórnom festivale Myjava sme zistili, koľko peňažných prostriedkov vynaložili počas vybraného podujatia.
Key words:miestna ekonomika, miestny ekonomický rozvoj, Medzinárodný folklórny festival Myjava, kultúrne podujatie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited