Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identification number: 30654
University e-mail: katarina.melichova [at] uniag.sk
 

     
Graduate          
     
Projects
     
Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Innovative Approaches to Supporting of Local Economic Development
Written by (author):
Ing. Kristína Kisová
Department:
Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Ing. Katarína Melichová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inovatívne prístupy k podpore miestneho ekonomického rozvoja
Summary:
Inovatívne prístupy sú dôležitým nástrojom pre podporu miestneho ekonomického rozvoja. Cieľom tejto diplomovej práce je vymedzenie základných pojmov, akými sú miestny ekonomický rozvoj, inovácie, hľadať príklady inovatívnych prístupov k podpore miestneho rozvoja a nakoniec vymedziť správne nástroje na implementáciu týchto inovatívnych prístupov v podobe projektov. Výsledkami diplomovej práce sú príklady dobrej praxe implementovaných inovatívnych prístupov vo vybraných miestnych akčných skupinách a obciach, ktoré boli spracované prostredníctvom riadeného štruktúrovaného rozhovoru s jednotlivými predstaviteľmi subjektov. Výsledky diplomovej práce by mali ponúknuť možnosti riešenia na voľbu správneho inovatívneho prístupu ako nástroja pre podporu miestneho ekonomického rozvoja pre iné subjekty.
Key words:
inovatívny prístup, miestny ekonomický rozvoj, vidiek, inovácie, implementácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited