Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ana Petrović, PhD.
Identifikačné číslo: 31198
Univerzitný e-mail: ana.petrovic [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PETROVIĆ, A. -- JÁNOŠOVÁ, M. -- HUJO, Ľ. -- CSILLAG, J. -- OPÁLENÝ, P. Operating modes with contamination analysis of hydraulic oils. In Traktori i pogonske mašine. 23, 1 (2018), s. 51--59. ISSN 0354-9496.

Originálny názov: Operating modes with contamination analysis of hydraulic oils
Autor: Ing. Ana Petrović, PhD. (20%)
Ing. Michaela Jánošová, PhD. (20%)
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. (20%)
Ing. Ján Csillag, PhD. (20%)
Ing. Peter Opálený, PhD. (20%)
Pracovisko: Katedra fyziky
Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Traktori i pogonske mašine
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 23
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2018
Od strany: 51
Do strany: 59
Počet strán: 9
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: analýzy, hydraulika, hydraulické oleje, fyzikálno-chemické vlastnosti
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ana Petrović, PhD.
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Traktori i pogonske mašine. ISSN 0354-9496.

Originálny názov: Traktori i pogonske mašine
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0354-9496
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)