Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ana Petrović, PhD.
Identifikačné číslo: 31198
Univerzitný e-mail: ana.petrovic [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUBÍK, Ľ. -- PETROVIĆ, A. Determination of difussion coefficient of the coniferous wood pellets. In VOZÁROVÁ, V. -- PETROVIĆ, A. BPS 2018. Lublin: Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, 2018, s. 41. ISBN 978-83-89969-57-6 (brož.).

Originálny názov: Determination of difussion coefficient of the coniferous wood pellets
Autor: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Ing. Ana Petrović, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra fyziky
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: BPS 2018
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 41
Do strany: 41
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: pelety, fyzikálne vlastnosti, pórovitosť, ihličnaté dreviny
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
Uplatnenie na projektoch: Multimediálna učebnica fyziky pre technikov
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Posledná zmena: 16.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

VOZÁROVÁ, V. -- PETROVIĆ, A. BPS 2018. Lublin: Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, 2018. ISBN 978-83-89969-57-6 (brož.).

Originálny názov: BPS 2018
Anglický názov:
Editor: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. (50%)
Ing. Ana Petrović, PhD. (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-83-89969-57-6 (brož.)
Vydavateľ: Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences
Miesto vydania: Lublin
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Posledná zmena: 16.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)