Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Buday, PhD.
Identification number: 322
University e-mail: miroslav.buday [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Department of Crop Production (FAaFR)

Contacts     Graduate     Publications     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Influence of variety and bioactive compounds on polarized sugar yield and white sugar yield of sugar beet
Rašovský, Marek -- Pačuta, Vladimír -- Buday, Miroslav
Vplyv odrody a bioaktívnych látok na úrodu polarizačného cukru a úrodu bieleho cukru repy cukrovej = Influence of variety and bioactive compounds on polarized sugar yield and white sugar yield of sugar beet. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 138--142. ISBN 978-80-552-1834-2.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
2.Influence of variety and bioactive compounds on root yield and sugar content of sugar beet
Rašovský, Marek -- Pačuta, Vladimír -- Buday, Miroslav
Vplyv odrody a bioaktívnych látok na úrodu buliev a cukornatosť repy cukrovej = Influence of variety and bioactive compounds on root yield and sugar content of sugar beet. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 133--137. ISBN 978-80-552-1834-2.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.