Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Katarína Tokárová, PhD.
Identifikační číslo: 32350
Univerzitní e-mail: katarina.tokarova [at] uniag.sk
 
vědecko - výzkumná zaměstnanec - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent
     
Výuka     
Závěrečná práce
     
     Publikace
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Optimalizácia kultivačného média pre produkciu esenciálnych aminokyselín kultiváciou koryneformných baktérií.
Autor:
Pracoviště: Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Vedoucí práce:
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
Oponent:prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Optimalizácia kultivačného média pre produkciu esenciálnych aminokyselín kultiváciou koryneformných baktérií.
Abstrakt:
Aminokyseliny majú široké využitie v závislosti na ich fyziologickom význame, nutričnej hodnote a chuti, chemických a ostatných vlastnostiach. Pripravujú sa extrakciou z proteínových hydrolyzátov, chemickou syntézou alebo cestou biologickej syntézy, pri ktorej sa využívajú produkčné mikroorganizmy. Nepatogénne koryneformné baktérie z rodu Corynebacterium a Brevibacterium sú významnými priemyselnými producentmi aminokyselín a nukleotidov, produkty ich biosyntézy sa využívajú aj v potravinárskom priemysle, využívajú sa ako prídavky do krmív, potravín a vo farmaceutickom priemysle. Koryneformné baktérie hrajú principiálnu úlohu v pokroku priemyselnej výroby aminokyselín. Zloženie kultivačného média determinuje chemické a nutričné vlastnosti prostredia pre bunky v bioreaktore. Optimalizácia kultivačného média predstavuje podstatný finančný a časový faktor vo vývoji bioprocesov. Z výsledkov kultivácií koryneformných baktérií vyplýva, že nielen podmienky kultivačných procesov, ale hlavne samotné zložky kultivačného média výrazne ovplyvňujú produktivitu daného kmeňa a produkciu aminokyselín. Významný vplyv na syntézu aminokyselín má kvalitatívne zloženie kvasničného extraktu a vzájomný pomer kvasničného extraktu a kukuričného výluhu v médiu. Najlepšia produkcia esenciálnej aminokyseliny bola dosiahnutá pri štandardne používanom kvasničnom extrakte. Zvýšenie pomeru kvasničného extraktu a kukuričného výluhu, resp. zvýšenie koncentrácií oboch látok o jednu tretinu, malo pozitívny vplyv na zvýšenie produkcie esenciálnej aminokyseliny. Pri ďalšom zvyšovaní koncentrácií už produkcia klesala. Pri testovaní prídavku vitamínov do kultivačného média sa osvedčili koncentrácie, ktoré boli pre dané kultivačné médium štandardné, taktiež sa to potvrdilo pri zmenách vzájomných pomerov vitamínov. Jedným z najdôležitejších faktorov, predovšetkým z ekonomického hľadiska výroby, je zdroj uhlíka v médiu. Potvrdilo sa, že taký finančne náročný substrát, ako je glukóza, je možné nahradiť lacnejším disacharidickým zdrojom - sacharózou. Napriek tomu, že v súčasnosti je produkcia aminokyselín výrazne posilnená genetickými úpravami mikroorganizmov a produkčnými postupmi, stále je potrebné tieto procesy optimalizovať s cieľom zefektívniť spôsoby výroby aminokyselín, a tým saturovať zvýšené požiadavky po aminokyselinách pre farmaceutický a potravinársky priemysel.
Klíčová slova:
aminokyseliny, kultivačné médium, korynebaktérie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně