Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Bureš
Identification number: 33457
University e-mail: lubomir.bures [at] uniag.sk
 
lector - Centre of Traffic Education and Services (TF)

     
     
Final thesis
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
A flow characteristics evaluation of a hydrostatic pump during an operation with a biodegradable hydraulic fluid
Written by (author): Ing. Ľubomír Bureš
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie prietokových charakteristík hydrogenerátora pri prevádzke s ekologickou hydraulickou kvapalinou
Summary:Diplomová práca je zameraná na posúdenie vplyvu ekologickéj hydraulickej kvapaliny na prevádzku traktorového hydrogenerátora pracujúceho v reálnych pracovných podmienkach. Porovnávanie a zhodnocovanie parametrov je realizované na základe merania prietokových charakteristík. Meranie prietokových charakteristík bolo realizované na laboratórnom skúšobnom meracom zariadení navrhnutom a zhotovenom na Katedre dopravy a manipulácie, Technická fakulta, SPU v Nitre. Skúšobné zariadenie poskytuje širokú škálu možností merania parametrov všetkých prvkov hydraulických obvodov, je univerzálne použiteľné pre meranie rôznych typov hydrogenerátorov. Spracovanie a vyhodnotenie nameraných údajov poskytlo dostatok poznatkov o vplyve ekologickej kvapaliny na prevádzku hydrogenerátora. Meraniami boli potvrdené predpokladané skutočnosti o správnosti používania ekologickej hydraulickej kvapaliny a jej ďalšieho využitia v hydraulických obvodoch.
Key words:ekologická hydraulická kvapalina, hydraulický obvod, hydrogenerátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited