Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Hus
Identifikačné číslo: 33535
Univerzitný e-mail: xhus [at] is.uniag.sk
 
4121V01  záhradná a krajinná architektúra D-ARD
FZKI D-ARD den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Stáže     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riešenie verejného priestoru v obci Hybe
Autor: Ing. Marek Hus
Pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Oponent:prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riešenie verejného priestoru v obci Hybe
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo riešenie verejného priestoru v centrálnej časti liptovskej obce Hybe, ktorý je súčasťou pamiatkovej zóny. V kapitole súčasný stav riešenej problematiky sme sa zaoberali predovšetkým charakteristikou vidieckych sídel, ich rozdelením, súčasnými problémami a možnosťami ich obnovy. V ďalšej časti práce sa zaoberáme históriou a prírodnými podmienkami obce Hybe. Návrh sme vytvárali na základe funkčno-priestorovej, dopravno-prevádzkovej a kompozičnej analýzy, v ktorej boli definované aj pozitívne a negatívne prvky priestoru. Dôležitá bola vegetačná analýza, z ktorej sme zistili súčasný stav drevín na území. Limitmi pri navrhovaní priestoru boli požiadavky pamiatkového ústavu, ale aj z požiadavky obce. Snahou návrhu bolo v prvom rade vrátiť život tomuto priestoru a sprístupniť ho ľudom, tak ako ho využívali ľudia v minulosti. Zaujímavým dynamickým prvkom Hýb je stredom obce pretekajúci potok, ktorého okolie bolo tiež predmetom návrhu. Dôležitou súčasťou štúdie bol aj návrh vhodného sortimentu drevín a bylín, ktoré patria do vidieckeho prostredia a tým prispieť ku skvalitneniu života obyvateľov tejto vidieckej obce.
Kľúčové slová:vidiecka zeleň, Hybe, verejné priestranstvá, vidiek, obnova vidieka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene