Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Magdina
Identification number: 337
University e-mail: peter.magdina [at] uniag.sk
 
University researcher - Department of Chemistry (FBFS)

     Publications
     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČYear
Details
1.
Obsah niektorých živín a dusíka v koreňoch neskorej mrkvy (Daucus carrot L.) po listovej aplikácii fenolových látok
Bystrická, Judita -- Musilová, Janette -- Hudec, Jozef -- Magdina, Peter
Content of some nutrient and nitrate in the roots of late carrots (Daucus carrot L.) after phenol compounds foliare application. In Foreign substances in the environment. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002, p. 26--27. ISBN 80-8069-065-0.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2002Details
2.
Transfer pôdnych foriem chrómu do častí rastlín v rastových fázach
Halásová, Monika -- Musilová, Janette -- Chreneková, Eva -- Vollmannová, Alena -- Magdina, Peter
Transfer pôdnych foriem chrómu do častí rastlín v rastových fázach. In Cudzorodé látky v životnom prostredí. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1997, p. 74--77. ISBN 80-7137-397-4.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
1997
Details
3.
Úroda, kvalitatívne koeficienty a obsah niektorých makroelementov a mikroelementov v dvoch odrodách jačmeňa jarného po aplikácii organo-minerálneho tekutého hnojiva
Musilová, Janette -- Bystrická, Judita -- Hudec, Jozef -- Magdina, Peter
Yield, qualitative coefficients and contents of some macroelements and microelements in two varieties of spring barley after application of organic-mineral liquid fertilizer. In Foreign substances in the environment. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002, p. 135--140. ISBN 80-8069-065-0.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2002
Details
4.
Vybrané kvalitatívne parametre poľnohospodárskych plodín v Hontianskom regióne = Chosen qualitative parametres of agricultural plants in Hontiansky region
Bajčan, Daniel -- Tomáš, Ján -- Timoracká, Mária -- Lahučký, Ladislav -- Magdina, Peter
Vybrané kvalitatívne parametre poľnohospodárskych plodín v Hontianskom regióne = Chosen qualitative parametres of agricultural plants in Hontiansky region.  In Bezpečnosť a kvalita surovín a potravín 2005. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2005), p. 191--194. ISBN 80-8069-614-4.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2005
Details
5.Zlúčeniny chrómu v agroekosystémoch oblastí Istebné a Sereď
Chreneková, Eva -- Holobradý, Konštantín -- Tomáš, Ján -- Lahučký, Ladislav -- Vollmannová, Alena -- Halászová, M. -- Bidelnica, Marián -- Magdina, Peter
Zlúčeniny chrómu v agroekosystémoch oblastí Istebné a Sereď. In Ekologické princípy hospodárenia na vybraných agroekosystémoch Slovenska : zborník referátov z vedeckého seminára, Nitra 10. decembra 1992. Nitra: Vysoká škola poľnohospodárska, 1992, p. 130--136.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
1992Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.