Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lucia Gabríny, PhD.
Identifikačné číslo: 33931
Univerzitný e-mail: lucia.gabriny [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Výskumné centrum AgroBioTech (UP)
Vedúca pracoviska - Výskumné centrum AgroBioTech (UP)

Kontakty          Záverečná práca
     
Projekty
     
     
Stáže
     
Orgány     

Obmedziť na:
rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektuGarantDruhOficiálne úlohyOdkedy
Dokedy
1
 Analýza modelov výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku z hľadiska technickej efektívnosti, efektívnej veľkosti a priestorovej alokácie úradov
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Riešiteľka
01.01.2017
31.12.2019
2
Horizont 2020
garant
01.01.2021
3
 Ekologické urbáne poľnohospodárstvo - z teórie do praxe
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant01.06.2020
4
 Implementacia EU standardov pestovania ovocia v regione vyuzitim modernych metodL. GabrínyErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávanígarant03.06.2019
5
OP Výskum a inováciegarant
01.06.2020
30.06.2023
6 Inovácie v prevencii rakoviny použitím technológií z oblasti medicíny a potravinárstva
Granty nadácií
garant18.01.201831.12.2020
7
 Operacionalizácia indexu zdravotneho stavu v EurópeHorizont 2020
garant
01.09.201801.01.2019
8
L. Gabríny
Horizont 2020
garant
30.01.2020
9
 Podpora výskumných aktivít na SPU v oblasti energetikyL. Gabríny
OP Výskum a inovácie
projektový manažér
01.01.2016
31.12.2019
10
 Podpora výskumných aktivít v oblasti živočíšnej výroby
L. Gabríny
OP Výskum a inovácie
projektový manažér
01.01.201631.01.2020
11
 Podpora výskumných aktivít vo VC ABT
L. GabrínyOP Výskum a inovácieprojektový manažér01.01.201631.12.2019
12
 Posilňovanie regionálneho rozvoja a inováciíErasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
riešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
13 Potenciál sociálneho poľnohospodárstva v kontexte inkluzívneho trhu práceD. MoravčíkováVšeobecné výzvy
metodický riešiteľ
01.07.2020
02.07.2020
14
 POWER4BIOHorizont 2020riešiteľ
01.10.2018
31.03.2021
15
 Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny
Interreg
garant
01.01.2020
31.12.2021
16
 SMART AgroInovácie v horskom prostredí
OP Výskum a inovácie
garant
01.10.2018
17
 Smart zdravie - riešenia pre zdrave a prevenciu prostrednictvom dizajnovanych potravin
L. GabrínyGranty nadáciígarant23.01.201831.12.2020
18
 Tvorba a implementácia "TeachingLearning-Practising" modelu do vzdelávania v oblasti komunálnej politiky a ekonomiky
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
26.04.2018
19
 Výroba výnimočných nealko nápojov a destilátov ako výsledok efektívnej spolupráce a priemyleného výskumu pri vákuovej dealkoholizácii špeciálnych pív, odrodových vín, ovocných vín vo filmovej odparke a ich následné úpravy
Granty nadácií
garant
01.09.2018
20
 Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt
L. GabrínyOP Výskum a inovácieprojektový manažér
01.01.2016
31.12.2019
21
 Zabezpecenie tradičných technológií výroby syrov a noriem vo svetle Európskej únieL. Gabríny
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.2019
31.08.2021
22
Horizont 2020
garant
01.05.2020
23
 Zosúladenie tureckých noriem v oblasti blahobytu s normami EÚ v oblasti blahobytuL. Gabríny
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.06.2020

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý