Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Attila Tóth, PhD.
Identification number: 34243
University e-mail: attila.toth [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

     Graduate     Lesson
     
     
     
     
Bodies     Further information
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Until
Details
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Bajči
Krajinno-architektonické riešenie jazernej krajiny v okolí Zemplínskej šíravy
April 2019
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Bajči
Vidiecky prstenec mesta Michalovce v meniacej sa kultúrnej krajine Zemplína
May 2017
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Erika Balogová
Návrh verejného priestoru obytného súboru v obci Tvrdošovce
April 2016
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Adelina Belinska
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
April 2021
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Petra Bialešová
Návrh rekreačného využitia jazernej krajiny medzi vidieckymi sídlami Kameničany a Slávnica
April 2017
Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Ibolya Bödör
Historický mestský park Városliget v urbanistickej štruktúre Budapešti
April 2021Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Čibik
Krajinno-architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom v Dolných Krškanoch
April 2018
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ivana Dermeková
Návrh krajinno-architektonického riešenia areálu materskej a základnej školy v Horných Lefantovciach
April 2017
Displaying the final thesis
9.Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Mário Ďuriš
Zelené námestia dedín a malých miest
May 2020Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Gabrík
Krajinno-architektonický návrh priestoru pod hradbami v meste Levoča
April 2018
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Róbert Grešák
Drobná sakrálna architektúra v kultúrnej krajine vybraného regiónu
May 2020Displaying the final thesis
12.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Jozef Jánošík
Rieky a nábrežia v mestskej krajine
April 2021
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Magdaléna Kleinová
Drobná sakrálna architektúra v kultúrnej krajine Spiša
May 2017
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Magdaléna Kleinová
Svätojakubská pútnická cesta z Košíc do Levoče: Sakrálne pamiatky v krajine a návrh obnovy kostolnej záhrady v Spišskom Podhradí
May 2020
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Barbora Kováčová
Druhová diverzita drevín v evanjelických kostolných záhradách Bratislavy
May 2017
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Barbora Kováčová
Krajinno-architektonické riešenie evanjelickej kostolnej záhrady v Bratislave-Rači
April 2019Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcela Králová
Krajinno-architektonické riešenie obnovy prírodno-krajinárskeho parku neskorobarokového kaštieľa v obci Markušovce
April 2019
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marcela Králová
Prírodno-krajinársky park neskorobarokového kaštieľa v obci Markušovce
May 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Kuciaková
Krajinno-architektonické riešenie hlavného uličného priestoru v centre mesta Sereď
April 2018
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Janka Melišková
Krajinno-architektonický návrh spoločného areálu gymnázia a základnej umeleckej školy v Nových Zámkoch
April 2018Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Opálková
Krajinno-architektonický návrh Konkolyho námestia v Hurbanove
April 2018
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Sarah Pappová
Krajinno-architektonický návrh sídliska Štvrť SNP v Galante
April 2018Displaying the final thesis
23.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Veronika Perončíková
Historický vývoj a charakteristické znaky centrálnych verejných priestorov banských miest na príklade stredoslovenského regiónu
June 2020Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Monika Petrášová
Krajinno-architektonický návrh spoločného areálu materskej a základnej školy v Kalnej nad Hronom
April 2019
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Monika Petrášová
Krajinno-architektonický návrh spoločného areálu materskej a základnej školy v Kalnej nad Hronom
April 2020Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Pospišilová
Krajinno-architektonický návrh Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežia v Bratislave
April 2018
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Repková
Krajinno-architektonické riešenie pešej zóny v centre mesta Trenčín
April 2017
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Beáta Rybanská
Návrh revitalizácie areálu historickej sýpky v Palárikove
April 2017
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Sýkora
Krajinno-architektonický návrh lineárneho zeleného jadra mesta Bytča
April 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Šebeňová
Návrh sadovnícko-architektonického riešenia obytného súboru v mestskej časti Ružinov, Bratislava
April 2017Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Veróny
Krajinno-architektonické riešenie obnovy opevneného kláštora v obci Bzovík
April 2019
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Daniel Veróny
Revitalizácia priekopy okolo kláštora v obci Bzovík
May 2017
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Vrabec
Návrh krajinno-architektonického riešenia zeleného návsia v obci Viničné
April 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress