Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Attila Tóth, PhD.
Identifikačné číslo: 34243
Univerzitný e-mail: attila.toth [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

     Absolvent
     
Výučba
     
     Projekty
     
     Orgány
     
     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Bajči
Krajinno-architektonické riešenie jazernej krajiny v okolí Zemplínskej šíravy
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Bajči
Vidiecky prstenec mesta Michalovce v meniacej sa kultúrnej krajine Zemplína
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Balogová
Návrh verejného priestoru obytného súboru v obci Tvrdošovce
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Adelina Belinska
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Petra Bialešová
Návrh rekreačného využitia jazernej krajiny medzi vidieckymi sídlami Kameničany a Slávnica
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Ibolya Bödör
Historický mestský park Városliget v urbanistickej štruktúre Budapešti
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Čibik
Krajinno-architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom v Dolných Krškanoch
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivana Dermeková
Návrh krajinno-architektonického riešenia areálu materskej a základnej školy v Horných Lefantovciach
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Mário Ďuriš
Zelené námestia dedín a malých miest
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Gabrík
Krajinno-architektonický návrh priestoru pod hradbami v meste Levoča
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Róbert Grešák
Drobná sakrálna architektúra v kultúrnej krajine vybraného regiónu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Jozef Jánošík
Rieky a nábrežia v mestskej krajine
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Magdaléna Kleinová
Drobná sakrálna architektúra v kultúrnej krajine Spiša
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Magdaléna Kleinová
Svätojakubská pútnická cesta z Košíc do Levoče: Sakrálne pamiatky v krajine a návrh obnovy kostolnej záhrady v Spišskom Podhradí
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Barbora Kováčová
Druhová diverzita drevín v evanjelických kostolných záhradách Bratislavy
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Kováčová
Krajinno-architektonické riešenie evanjelickej kostolnej záhrady v Bratislave-Rači
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marcela Králová
Krajinno-architektonické riešenie obnovy prírodno-krajinárskeho parku neskorobarokového kaštieľa v obci Markušovce
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Marcela Králová
Prírodno-krajinársky park neskorobarokového kaštieľa v obci Markušovce
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Kuciaková
Krajinno-architektonické riešenie hlavného uličného priestoru v centre mesta Sereď
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Janka Melišková
Krajinno-architektonický návrh spoločného areálu gymnázia a základnej umeleckej školy v Nových Zámkoch
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Barbora Opálková
Krajinno-architektonický návrh Konkolyho námestia v Hurbanove
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sarah Pappová
Krajinno-architektonický návrh sídliska Štvrť SNP v Galante
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Veronika Perončíková
Historický vývoj a charakteristické znaky centrálnych verejných priestorov banských miest na príklade stredoslovenského regiónu
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Monika Petrášová
Krajinno-architektonický návrh spoločného areálu materskej a základnej školy v Kalnej nad Hronom
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Petrášová
Krajinno-architektonický návrh spoločného areálu materskej a základnej školy v Kalnej nad Hronom
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lenka Pospišilová
Krajinno-architektonický návrh Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežia v Bratislave
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tatiana Repková
Krajinno-architektonické riešenie pešej zóny v centre mesta Trenčín
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Beáta Rybanská
Návrh revitalizácie areálu historickej sýpky v Palárikove
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Sýkora
Krajinno-architektonický návrh lineárneho zeleného jadra mesta Bytča
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Šebeňová
Návrh sadovnícko-architektonického riešenia obytného súboru v mestskej časti Ružinov, Bratislava
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Veróny
Krajinno-architektonické riešenie obnovy opevneného kláštora v obci Bzovík
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Veróny
Revitalizácia priekopy okolo kláštora v obci Bzovík
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Vrabec
Návrh krajinno-architektonického riešenia zeleného návsia v obci Viničné
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná