Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Attila Tóth, PhD.
Identifikačné číslo: 34243
Univerzitný e-mail: attila.toth [at] uniag.sk
 

Kontakty          
     
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány
     
     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohyOdkedyDokedy
1
 AgrInnFoodHub: Food-Hub ako nástroj na podporu kolaboratívnych a inovatívnych riešení pre manažment zdrojov, služieb a logistiky, pre posilnenie a diverzifikáciu lokálnych agro-potravinových systémov a lokálnej komunity
Horizont 2020
koordinátor projektu
01.10.2019
30.09.2022
2
 AGRO-CULTURE: Agrárne dedičstvo ako európska kultúra. Zveľadenie vidieckych komunít a ich histórie prostredníctvom sociálnej inovácie a participácie
Horizont 2020
garant01.01.201831.12.2022
3
 CultTour - Zachovanie kultúrneho dedičstva historických záhrad a ich využitie pre udržateľný turizmusA. Tóth
Interreg
garant03.10.2013
14.02.2014
4
 Drobná sakrálna architektúra a pamätné stromy v kultúrnej krajine SlovenskaA. Tóth
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
vedúci projektu, koordinátor výskumu
02.01.2017
31.12.2020
5
 Ekosystémy mestskej zelene a ozelenenie miest - BROADEN
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.01.2019
15.01.2022
6
 eLiSE e-Learning in Smart Environments
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
02.03.2015
16.07.2015
7 eLiSE - e-vzdelávanie v inteligentnom prostredí
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.01.2018
31.12.2020
8
 FERIA: Tvorba a testovanie formátu na posilnenie vidieckej inovačnej činnosti
A. TóthHorizont 2020 garant
01.10.2019
30.09.2022
9
 FOOD4URB: PRÍNOS MESTSKÝCH JEDLÝCH LESOV PRE EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY V MESTSKOM REGIÓNE
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.01.2019
31.12.2022
10
 Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mestaVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2020
31.12.2022
11
 GENIAL -Vzdelávacia sieť Zelená infraštruktúra: Budovanie kapacít pre prírode blízke riešenia v Juhovýchodnej Európe
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant15.10.2016
14.10.2019
12
 GENIAL - Vzdelávacia sieť zelenej infraštruktúry
A. Tóth
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.11.2018
14.11.2021
13 GENIAL: Vzdelávacia sieť zelenej infraštruktúryA. TóthErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávanígarant
01.10.2017
31.12.2020
14
 HERITIN- kultúrne dedičstvo pre inkluzívnu spoločnosťA. TóthCOST (European Cooperation in Science and Technology)garant
01.01.2020
03.12.2023
15 Historický odkaz a architektonické hodnoty kresťanskej symboliky v kultúrnej krajine Slovenska
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
garant01.01.201731.12.2019
16
 Implementácia koncepcie zelenej infraštruktúry na prepojenie environmentálnych a sociálnych aspektov výskumu mestských lesov
A. Tóth
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
29.06.2015
03.07.2015
17
 INDUSTRIArch: Historické štruktúry výrobných areálov na Slovensku ako potenciál rozvoja
Všeobecné výzvy
garant01.07.201630.06.2020
18
 Inžiniersky výskum krajinno-architektonických aspektov sídelnej zelenej infraštruktúry
A. TóthErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.02.2016
13.05.2016
19
 Krajinno-architektonická štúdia centrálneho verejného priestoru v Malej Mani
Zmluva o dielogarant26.09.2016
31.03.2017
20
 Krajinno-architektonická štúdia športovo-rekreačného priestoru vo Veľkej Mani
Zmluva o dielogarant26.09.201631.03.2017
21
 Krajinno-architektonická štúdia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa
A. TóthZmluva o dielogarant
08.02.2016
30.06.2016
22 Krajinno-architektonická štúdia verejného priestoru v obci GolianovoA. Tóth
Zmluva o dielo
garant
08.02.2016
30.06.2016
23
Granty nadácií
garant
09.05.2016
30.06.2017
24
 LE:NOTRE séria e-prednášok o krajinnej demokracii
Granty nadácií
garant
20.10.2015
26.01.2016
25 LE:NOTRE séria e-prednášok o mestskom poľnohospodárstve
Granty nadácií
garant
11.05.2015
15.06.2015
26
 LE:NOTRE séria e-prednášok o obnoviteľných zdrojoch energie a kvalite krajiny
Granty nadácií
garant02.11.201614.12.2016
27
 LiGILab: Živé laboratórium zelenej infraštruktúry pre udržateľné vidiecke komunity a krajinu (LiGILab)A. TóthEC Tender (Tender Európskej komisie)garant
01.01.2019
31.12.2023
28
 Mestá pre participatívne strategické plánovanie ako živé laboratóriá potravinových centier
A. TóthHorizont 2020
garant
01.10.2020
30.09.2023
29 Mestské poľnohospodárstvo a odolný mestsko-poľnohospodársky krajinný systém v Christchurch, Nový ZélandCOST (European Cooperation in Science and Technology)garant
20.01.2014
16.02.2014
30 Mestské poľnohospodárstvo v metropolitnom regióne Barcelony
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
25.02.2013
15.03.2013
31
 Návrh krajinno-architektonického riešenia priestorov verejnej a vyhradenej zelene v okolí kostola v obci Trnovec nad Váhom
Zmluva o dielo
garant
03.10.2017
28.02.2018
32
 Návrh revitalizácie verejnej zelene v obci Svätoplukovo
A. TóthZmluva o dielo
garant
21.09.2015
09.02.2016
33
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant16.10.2014
15.10.2018
34
 Odhalenie rozmanitosti potravinových krajinných systémov Strednej a Východnej Európy, porovnanie kultúrnych, sociálnych a ekonomických aspektov potravínA. Tóth
Visegrad Grants
garant
20.01.2019
31.12.2019
35
 Plánovanie a implementácia zelenej infraštruktúry v mestách a metropolitných regiónoch Severného Porýnia-Vestfálska, Nemecko
Granty nadáciígarant
15.06.2018
14.09.2018
36 Plánovanie a implementácia zelenej infraštruktúry vo vybraných krajských mestách SlovenskaA. Tóth
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
garant01.01.202031.12.2021
37
 Plánovanie a implementácia zelenej infraštruktúry v rakúskych mestáchA. Tóth
Akcia Rakúsko - Slovensko
garant
01.03.2019
31.08.2019
38
A. Tóth
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
18.10.2016
17.10.2020
39
      Vládne programy a schémy platieb za ekosystémové služby podporujúce výsadbu drevín v poľnohospodárskej krajine na Novom Zélande
A. Tóth
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
28.01.2019
24.02.2019
40
 Potenciál recyklácie nevyužitých priestorov intravilánu sídla
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2018
31.12.2020
41
 RESTART_4Danube: Podpora kreatívneho priemyslu v urbánnej regenerácií pre silnejší Dunajský región
Interreg Danube Transnational Programme
garant01.01.2020
30.06.2022
42
 Revitalizácia parku pri hrade v LeviciachA. TóthZmluva o dielo
garant
02.10.201728.02.2018
43 Sadovnícko-architektonická štúdia Parku na Tabakovej ulici v meste Nové ZámkyA. TóthZmluva o dielo
garant
24.09.2018
28.02.2019
44
 SakralArch: Zachovanie historického odkazu a architektonickej diverzity drobných sakrálnych stavieb v kultúrnej krajine Slovenska
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.201831.12.2020
45
 TERRA: Riadiace procesy v diverzite kľúčových európskych urbanizovaných území smerom k formovaniu strategických agro-potravinových dohovorov cez sociálne a technologické inovácie
A. TóthHorizont 2020 garant
01.10.2019
30.09.2023
46
 Učiace sa krajinyErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.09.2019
31.08.2022
47
 Učiace sa krajinyA. TóthErasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.202031.08.2022
48
 Učiace sa krajiny: Premostenie medzier a vytváranie komunity so spoločným krajinným príbehom
A. TóthErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant
01.09.2018
31.08.2020
49
 Urbánna recyklácia nevyužitého priestoru mesta
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2019
31.12.2021
50
Standard Grants STOP!!!
garant
01.10.2018
31.03.2020
51
 Výskumné štipendium Akcie Rakúsko-Slovensko pre diplomantov
Akcia Rakúsko - Slovensko
garant
01.03.2012
31.05.2012
52
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.2015
31.08.2018
53GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)garant
01.01.2018
31.08.2019
54 Zelená infraštruktúra: prepojenie environmentálnych a sociálnych aspektov štúdia a manažmentu mestskej zelene
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
14.02.2013
13.02.2017
55
 Zelená infraštruktúra - Skúmanie záberu a zamerania integratívneho konceptuA. Tóth
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
garant
21.10.2014
23.02.2015
56 Zelená infraštruktúra v kultúrnej krajineBilaterálna spoluprácagarant01.09.201428.02.2015
57A. Tóth
Granty nadácií
garant
26.12.2016
25.12.2021
58
 ZEL:IN:KA - Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.2020
31.12.2022
59
 Zveľadenie biodiverzity, riadenie klimatickej zmeny a posilnenie zelenej infraštruktúry
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant03.11.201506.11.2015

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podanýriešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý