Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mária Holovičová, PhD.
Identifikačné číslo: 34376
Univerzitný e-mail: maria.holovicova [at] uniag.sk
 
administratíva - Útvar univerzitných služieb (Kves R)

     
     Záverečná práca
     
     
Publikácie     Stáže     
     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.
Publikácie
Kód KPČ
Popis KPČ
Rok
Podrobnosti
1.
Analýza stravovacích návykov u pacientov s chronickou pankreatitídou: Analysis of eating habits in patients with chronic pancreatitis
Mrázová, Jana -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Štefániová, Iveta -- Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Chlebová, Zuzana
Analýza stravovacích návykov u pacientov s chronickou pankreatitídou: Analysis of eating habits in patients with chronic pancreatitis.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 222--228. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Podrobnosti
2.Analýza vzťahu študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre k produktom ekologickej rastlinnej výroby: Relationship analysis of students of Faculty of agrobiology and food resources SUA in Nitra to organic plant products
Ernst, Dávid -- Žitniak Čurná, Veronika -- Holovičová, Mária -- Pinček, Ondrej
Analýza vzťahu študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre k produktom ekologickej rastlinnej výroby: Relationship analysis of students of Faculty of agrobiology and food resources SUA in Nitra to organic plant products.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 44--51. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Podrobnosti
3.
Distribúcia vody v tele sledovaného súboru ženského hádzanárskeho družstva: The distribution of water in the body of the monitored group of women's handball team
Chlebová, Zuzana -- Chlebo, Peter -- Magula, Daniel -- Habánová, Marta -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Lenártová, Petra -- Holovičová, Mária -- Servátková, Mária
Distribúcia vody v tele sledovaného súboru ženského hádzanárskeho družstva: The distribution of water in the body of the monitored group of women's handball team.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 157--162. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019Podrobnosti
4.
Effect of berries/apple mixed juice consumption on the positive modulation of human lipid profile
Habánová, Marta -- Saraiva, A.J. -- Holovičová, Mária -- Moreira, Silvia A. -- Fidalgo, Liliana G. -- Habán, Miroslav -- Gažo, Ján -- Schwarzová, Marianna -- Chlebo, Peter -- Bronkowska, Monika
Effect of berries/apple mixed juice consumption on the positive modulation of human lipid profile. In Journal of Functional Foods. 60, (2019), s. 2019. ISSN 1756-4646.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2019
Podrobnosti
5.
Health status of women from a small and big town in Poland: the subjective and objective assessment
Malczyk, Ewa -- Wyka, Joanna -- Habánová, Marta -- Misiarz, Marta -- Zołoteńka-Synowiec, Marzena -- Holovičová, Mária -- Jarossová, Malgorzata Agnieszka
Health status of women from a small and big town in Poland: the subjective and objective assessment. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 950--955. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
6.Hodnotenie frekvencie konzumácie ovocia vo vybranej populácii Srbska a Slovenska
Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Kopčeková, Jana -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana
Hodnotenie frekvencie konzumácie ovocia vo vybranej populácii Srbska a Slovenska.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 128--135. ISBN 978-80-552-2010-9.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2019Podrobnosti
7.
Hodnotenie vplyvu ročníka a hybridov na úrodu zrna kukurice siatej v podmienkach PD Smolenice = Evaluation of impact of year and hybrids on grain yield of maize under conditions PD Smolenice
Pinček, Ondrej -- Ernst, Dávid -- Holovičová, Mária -- Žitniak Čurná, Veronika
Hodnotenie vplyvu ročníka a hybridov na úrodu zrna kukurice siatej v podmienkach PD Smolenice = Evaluation of impact of year and hybrids on grain yield of maize under conditions PD Smolenice. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 121--128. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Podrobnosti
8.Obsah vybraných biologicky aktívnych látok v čučoriedkach z rôznych geografických obastí = Content of selected bioactive substances in bilberries from various geographical areas
Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana
Obsah vybraných biologicky aktívnych látok v čučoriedkach z rôznych geografických obastí = Content of selected bioactive substances in bilberries from various geographical areas. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 50--57. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Podrobnosti
9.Obsah vybraných fenolických látok v 100 % čučoriedkovej šťave a ich potenciálny efekt na zdravie človeka: Content of selected phenolic substances in 100 % bluberries juice and potential effect on human health
Holovičová, Mária -- Habánová, Marta -- Štefániková, Jana -- Mendelová, Andrea -- Žitniak Čurná, Veronika -- Ernst, Dávid -- Árvay, Július -- Pinček, Ondrej
Obsah vybraných fenolických látok v 100 % čučoriedkovej šťave a ich potenciálny efekt na zdravie človeka: Content of selected phenolic substances in 100 % bluberries juice and potential effect on human health.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 136--142. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Podrobnosti
10.
Rosmarinic acid content in selected varieties of sage (Salvia officinalis L.): Obsah kyseliny rozmarínovej vo vybraných odrodách šalvie lekárskej (Salvia officinalis L.)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Ražná, Katarína
Rosmarinic acid content in selected varieties of sage (Salvia officinalis L.): Obsah kyseliny rozmarínovej vo vybraných odrodách šalvie lekárskej (Salvia officinalis L.). In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 305--320. ISSN 1332-9049.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019
Podrobnosti
11.
Sledovanie príjmu vybraných minerálnych látok v populácii žien pred menopauzou: Monitoring of selected mineral substances intake in the population of premenopausal women
Habánová, Marta -- Jančichová, Kristína -- Gažarová, Martina -- Holovičová, Mária
Sledovanie príjmu vybraných minerálnych látok v populácii žien pred menopauzou: Monitoring of selected mineral substances intake in the population of premenopausal women.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 104--111. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
12.
Účinok antioxidantov ovocných štiav na vybrané biochemické parametre krvi
Holovičová, Mária -- Habánová, Marta
Účinok antioxidantov ovocných štiav na vybrané biochemické parametre krvi. Záverečná práca. 2019. 131 s.
DAI
Dizertačné a habilitačné práce
2019
Podrobnosti
13.
Vplyv pravidelnej fyzickej aktivity na telesnú stavbu detí: Influence of regular physical activity on body building of children
Habánová, Marta -- Mečiarová, Lucia -- Holovičová, Mária
Vplyv pravidelnej fyzickej aktivity na telesnú stavbu detí: Influence of regular physical activity on body building of children.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 112--117. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Podrobnosti
14.
Zmeny krvného tlaku vplyvom konzumácie 100 % šťavy mix: Changes of blood pressure by the impact of 100% mix juice consumption
Holovičová, Mária -- Habánová, Marta -- Chlebová, Zuzana -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Schwarzová, Marianna -- Chlebo, Peter
Zmeny krvného tlaku vplyvom konzumácie 100 % šťavy mix: Changes of blood pressure by the impact of 100% mix juice consumption.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 130--135. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.