Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mária Holovičová
Identifikačné číslo: 34376
Univerzitný e-mail: xholovicova [at] is.uniag.sk
 
4188V00  výživa D-VYZ
FAPZ D-VYZ den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Analysis of dietary habits in relation to body mass index in patients with cardiovascular diseases: Analýza stravovacích návykov vo vzťahu k indexu telesnej hmotnosti u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami
Holovičová, Mária -- Kopčeková, Jana -- Habánová, Marta -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana -- Mečiarová, Lucia
Analysis of dietary habits in relation to body mass index in patients with cardiovascular diseases: Analýza stravovacích návykov vo vzťahu k indexu telesnej hmotnosti u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 77--83. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
2.Comparison of selected parameters of body composition in a group of sporting and non-sporting women
Gažarová, Martina -- Mečiarová, Lucia -- Kopčeková, Jana -- Holovičová, Mária -- Habánová, Marta -- Bronkowska, Monika
Comparison of selected parameters of body composition in a group of sporting and non-sporting women. In Roczniki państwowego zakładu higieny. 69, 3 (2018), s. 257--266. ISSN 0035-7715.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
3.Consumption of different types of bakery products and its effect on visceral fat area in healthy population
Gažarová, Martina -- Lenártová, Petra -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Holovičová, Mária -- Chlebová, Zuzana -- Wyka, Joanna
Consumption of different types of bakery products and its effect on visceral fat area in healthy population. In Roczniki państwowego zakładu higieny. 69, 4 (2018), s. 353--362. ISSN 0035-7715.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
4.Rozdiely vo vnímaní zdravotného stavu, životného štýlu a pohybovej aktivity vo vybranej skupine žien: Differences in the impression of health status, lifestyle and physical activities of the selected women group
Mečiarová, Lucia -- Gažarová, Martina -- Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Kopčeková, Jana
Rozdiely vo vnímaní zdravotného stavu, životného štýlu a pohybovej aktivity vo vybranej skupine žien: Differences in the impression of health status, lifestyle and physical activities of the selected women group.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 114--125. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
5.Skríning rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb a poradňa zdravia
Holovičová, Mária -- Habánová, Marta -- Mečiarová, Lucia
Skríning rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb a poradňa zdravia.  In Výživa a zdraví 2018. Ústí nad Labem : Zdravotní ústav. (2018), s. 82--86. ISBN 978-80-907323-0-8.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
6.The metabolic consequences of sleep derivation: Metabolické dôsledky spánkovej derivácie
Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana
The metabolic consequences of sleep derivation: Metabolické dôsledky spánkovej derivácie.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 66--70. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
7.Výživa - človek - zdravie 2018
Gažarová, Martina -- Chlebová, Zuzana -- Holovičová, Mária
Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. ISBN 978-80-552-1902-8.
2018Podrobnosti
8.Zhodnotenie konzumácie pekárskych výrobkov vo vzťahu k telesnému zloženiu: Assessment of bakery products consumption in relation to body composition
Gažarová, Martina -- Pekárik, Šimon -- Kolesárová, Anna -- Mrázová, Jana -- Mečiarová, Lucia -- Chlebová, Zuzana -- Holovičová, Mária
Zhodnotenie konzumácie pekárskych výrobkov vo vzťahu k telesnému zloženiu: Assessment of bakery products consumption in relation to body composition.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 39--50. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
9.Zmeny krvného tlaku vplyvom konzumácie čokolády s vyšším obsahom kakaa: The changes of blood pressure by the impact of dark chocolate´s consumption
Chlebová, Zuzana -- Chlebo, Peter -- Gažarová, Martina -- Holovičová, Mária -- Kopčeková, Jana -- Stýblo, Karol -- Servátková, Mária
Zmeny krvného tlaku vplyvom konzumácie čokolády s vyšším obsahom kakaa: The changes of blood pressure by the impact of dark chocolate´s consumption.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 84--88. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
10.Zmeny základných živín počas tepelnej úpravy potravín
Habánová, Marta -- Habán, Miroslav -- Holovičová, Mária
Zmeny základných živín počas tepelnej úpravy potravín. In Tradičná strava a stravovanie. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2018, s. 151--160. ISBN 978-80-971748-6-6 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
11.Zmeny základných živín vplyvom nesprávnej tepelnej úpravy a dopad na zdravie
Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Mečiarová, Lucia
Zmeny základných živín vplyvom nesprávnej tepelnej úpravy a dopad na zdravie.  In Výživa a zdraví 2018. Ústí nad Labem : Zdravotní ústav. (2018), s. 58--61. ISBN 978-80-907323-0-8.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.