Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 

     
     
Lesson          Projects
     
     
Placements
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Klaudia Andacká
Trendy a využitie nástrojov in-store komunikácie v maloobchode
May 2018Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michaela Benčičová
Dispozičné riešenie a merchandising vybraných mliečnych výrobkov v praxi maloobchodu
May 2020
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Martina Budovcová
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podniku služieb
May 2019
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Slavomíra Černová
Marketingový mix v praxi rekreačného strediska Margita-Ilona
May 2017
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tamás Darázs
Facereader, ako nástroj implicitného porovnania senzorického vnímania produktu
April 2019
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tamás Darázs
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2017
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Duchoňová
Aróma marketing, ako nástroj zvýšenia obratu vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2020
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Richard Ďurdík
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2017
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Fedorová
Spotrebiteľské správanie pri kúpe ovocia a zeleniny
April 2018
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Samuel Norman Gendiar
Vplyv aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľa
June 2020Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Gorel
Neuromarketing ako nástroj hodnotenia účinnosti reklamných spotov
April 2017
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Haliena
Content Marketing as a Tool of Inbound Communication
April 2017
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Hladíková
Nové trendy marketingovej komunikácie v cestovnom ruchu
May 2017
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Hladíková
Využitie spotrebiteľskej neurovedy v aróma marketingu vybraného podnikateľského subjektu
April 2019Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Hrotek
Internetový marketing vybraného podnikateľského subjektu
April 2019
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karina Janečková
Spotrebiteľské správanie v online prostredí
April 2018Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľuboš Jurečka
Neuromarketing ako nástroj hodnotenia vybraných marketingových aktivít v spoločnosti Volkswagen
May 2017
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Kováčiková
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri predaji mlieka a mliečnych produktov
May 2020
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Královičová
Význam a využitie nástrojov in-store komunikácie vo vybraných predajniach potravín
April 2017
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Klaudia Krbušíková
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekte
June 2020Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Kríž
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri triedení a spracovaní odpadov
April 2019
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Erika Kucháriková
Implementácia aróma marketingu vo vybranom podnikateľskom subjekte
June 2020
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Lorinc
Internetový marketing vybraného podnikateľského subjektu
April 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Magyar
Retailingový marketing a lokalizačné stratégie vo vybranom nákupnom centre
April 2017Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Mazan, DiS.
Porovnanie biometrie a online analytiky webovej platformy vybraného podnikateľského subjektu
May 2020Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Mikláš
Využitie spotrebiteľskej neurovedy v aróma marketingu vybraného podnikateľského subjektu
May 2020
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anka Pavelka
Elektroencefalografia, ako nástroj sledovania vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
April 2019
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Anka Pavelka
Spotrebiteľská neuroveda ako moderný spôsob skúmania spotrebiteľského správania
May 2017
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Radka Pindiaková
Marketingový mix v praxi vybraného podnikateľského subjektu
May 2019
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Plachý
Arómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2018
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Simonicsová
Spotrebiteľská neuroveda ako nástroj hodnotenia účinnosti reklamných spotov vybraných maloobchodných reťazcov
April 2018
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Siváková
Dispozičné riešenie a merchandising vybraného produktu v skúmaných prevádzkach
April 2018
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Sýkorová
Facereader, ako nástroj implicitného porovnania senzorického vnímania mliečnych produktov
May 2020
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikol Šabíková
Marketingový manažment mesta Vráble
May 2017
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikol Šabíková
Zhodnotenie marketingových aktivít podniku zameraného na produkciu ovocných destilátov
April 2019
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Šebestová
Faktor času, ako dôležitý aspekt pri výbere predajne potravín
April 2017
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Šodor
New Product Development and Territorial Expansion at Selected Markets
April 2018
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Vailingová
Možnosti merania OOH kampane vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2020
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrícia Vnučková
Využitie Eye trackingu pri hodnotení online spotrebiteľského správania
April 2018Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Zaťková
Sezónnosť obchodných výkladov vo vybranom nákupnom centre
April 2018
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tamara Zuščíková
Porovnanie elementov potravinovej merchandisingovej stratégie v praxi vybraného produktu
April 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress