Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Marketing and Trade (FEM)

               
     
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Trends and use of in-store communication tools in retail
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jakub Berčík, PhD.
Opponent:
Ing. Johana Paluchová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Trendy a využitie nástrojov in-store komunikácie v maloobchode
Summary:Prvá časť bakalárskej práce je venovaná teoretickému zhrnutiu základných pojmov ako marketingová komunikácia a jej nástrojov. Analyzujeme tiež pojmy ako je in-store komunikácia, POP (POS) prostriedky využívané v mieste predaja a aróma marketing. Zamerali sme sa predovšetkým na vnímanie vôní v predajniach. Cieľom práce je zistiť, ako veľmi ovplyvní aróma bielej čokolády v predajni rozhodovanie zákazníkov a podnieti ich k impulzívnemu nákupu.
Key words:
marketingová komunikácia, in-store komunikácia, aróma marketing, nástroje marketingovej komunikácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited