Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Marketing and Trade (FEM)

     Graduate
     
     
Final thesis
     
     
     
Placements
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Evaluation of Marketing Activities in Chosen Business Service
Written by (author):
Bc. Martina Budovcová
Department: Department of Marketing and Trade (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podniku služieb
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie marketingových aktivít v praxi podniku Sport Pub, ktorý sa zaoberá pohostinskou a reštauračnou činnosťou so sídlom v Brezne. Hlavný prínos práce spočíva vo vylepšení komunikácie medzi podnikom a jeho zákazníkmi. Cieľom práce bolo posúdiť používanie nástrojov marketingového mixu 4C, zozbieranie údajov získaných pomocou socialenj siete Facebook, internetovej stránky podniku a dotazníkového prieskumu a následné vypracovanie návrhov a odporúčaní pre lepšie fungovanie internetovej stránky podniku a lepšiu komunikáciu so svojimi zákazníkmi.
Key words:
marketing, komunikácia, internetový marketing, sociálne siete, marketingový mix

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited