Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 

Contacts     Graduate     Lesson
     
     
Projects
     
Publications          Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Marketing Mix in the Practice of a Selected Company
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jakub Berčík, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Marketingový mix v praxi vybraného podnikateľského subjektu
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie nástrojov marketingového mixu v podniku Salaš Zbojská. Práca bola rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sme definovali marketing, marketingový mix a jeho nástroje. V praktickej časti sme skúmali nástroje marketingového mixu v podniku, kde sme zistili, že podnik má menšie nedostatky v oblasti reklamy a pohodlia pre zákazníka. Podnik by mal brať do úvahy, že by mal prispôsobovať marketingový mix trhu a zákazníkom. V závere práce sme ponúkli návrhy a odporúčania pre podnik, ktoré by mu mohli pomôcť.
Key words:
marketing, marketingový mix, 4C, zákazník, komunikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited