Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Marketing and Trade (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson          
     
     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Aromachology and its options of applications in selected business
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jakub Berčík, PhD.
Opponent:Ing. Johana Paluchová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Arómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Summary:Diplomová práca pojednáva o možnostiach zavedenia nového nástroja marketingovej komunikácie do praxe s prihliadnutím na teoretické a praktické znalosti získané počas riešenia danej problematiky a aktuálne trendy reagujúce na stále väčšiu odolnosť zákazníkov na marketingové podnety vysielané smerom k nim. Podniky na tento fenomén reagujú zavádzaním nových nástrojov pôsobiacich na viacero zmyslov naraz, čím chcú zabezpečiť výraznejšie podnety, na ktoré zákazníci budú reagovať s vyššou pravdepodobnosťou. V práci riešime emocionálnu zmenu zapríčinenú vplyvom okolitých podnetov vo forme zmeny okolitej arómy na mieste predaja za účelom využitia týchto poznatkov pre zavedenie nového aromatizovaného nástroja marketingovej komunikácie do praxe. Podarilo sa nám úspešne identifikovať najvhodnejšiu kategóriu aróm vhodných pre tento konkrétny nástroj a navrhli sme odporúčania pre podnik, ktoré umožnia postupné zavedenie tohto nástroja, na základe ďalších výskumov do praxe.
Key words:
arómachológia, aróma, nástroj marketingovej komunikácie, scent marketing, vínna karta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited