Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
     Final thesis
     
     
     
Placements     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Consumer neuroscience as a tool for evaluating the effectiveness of advertising spots of selected retail chains
Written by (author):
Ing. Nikoleta Simonicsová
Department:
Department of Marketing and Trade (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spotrebiteľská neuroveda ako nástroj hodnotenia účinnosti reklamných spotov vybraných maloobchodných reťazcov
Summary:
Hlavným cieľom mojej diplomovej práce je poukázanie významu spotrebiteľskej neurovedy v oblasti reklamných spotov vybraných maloobchodných predajcov potravín. Práca je zložená z dvoch častí. Prvá časť je teoretická a opisuje rozdiel medzi neurovedou a neuromarketingom a ich vzájomné prepojenie. Druhá časť je praktická a zameraná je na analýzu marketingových činností maloobchodných reťazcov Coop Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Billa, s.r.o., Kaufland Slovenská republika, v.o.s., Lidl Slovenská republika, v.o.s.. V nadväznosti na stanovený hlavný cieľ, sme vo vlastnej práci realizovali nemarketingový výskum na vybranej vzorke respondentov. Uskutočnili sme testovanie prostredníctvom biometrických prístrojov eye trackeru a face readeru, kde sme sledovali podvedomé reakcie jednotlivých respondentov pri sledovaní reklamných spotov. Porovnávané sú dva reklamné spoty. Prvou je jesenná kampaň z roku spoločnosti Coop Jednota z roku 2016 a druhou kampaň slovenského týždňa maloobchodnej predajne Lidl. Pomocou neuromarketingového testovania doplneného o dotazník sme následne stanovili niekoľko odporúčaní pre ich zlepšenie, ako aj návrhy a odporúčania pre efektívnejšiu tvorbu reklamných spotov.
Key words:spotrebiteľská neuroveda, neuromarketing, mozog, spotrebiteľské správanie, reklamný spot

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited