Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
     
     
     
          
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The Use of Eye Tracking in Evaluating Online Consumer Behaviour
Written by (author):
Department:
Department of Marketing and Trade (FEM)
Thesis supervisor: Ing. Jakub Berčík, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie Eye trackingu pri hodnotení online spotrebiteľského správania
Summary:
Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie online spotrebiteľského správania na vybranej vzorke respondentov pre spoločnosť Karina Janečková – Towie, ktorá uvažuje o začatí podnikateľskej činnosti. Testovanie prebiehalo prostredníctvom neuromarketingového výskumu, pomocou eye trackera, ktorý zaznamenával pohyb očí vybranej vzorke subjektov pri skúmaní webových stránok. Pre overenie získaných informácií bol respondentom predložený dotazník s troma typmi otázok, pamäťové, vizuálne, doplňujúce. Zámerom bolo nadobudnúť údaje o postrehu účastníkov, porovnanie s dotazníkovým prieskumom a prednesenie návrhov a odporúčaní pre zlepšenie. Predkladaná práca zachytáva výsledky vypovedajúce o vizuálnej pozornosti respondentov, ktoré boli zaznamenané počas eye trackingového výskumu, ako aj výsledky dotazníka spracované do prehľadných výstupov.
Key words:
neuromarketing, eyetracking, spotrebiteľské správanie, webová stránka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited