Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Marketing and Trade (FEM)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson     Final thesis     
     
Publications
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Seasonality of Display Windows at a Selected Shopping Center
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Sezónnosť obchodných výkladov vo vybranom nákupnom centre
Summary:Každý obchodník pri vybudovaní svojej predajni by mal pri fáze plánovania dať pozornosť na výber lokality, kde svoju pradajňu umiestni. Nemal by zabúdať ani na výklad. Práve výkladom sa spotrebiteľ necháva nalákať na ponuku. V súčasnosti je mnoho firiem zaoberajúce sa dizajnom výkladov, preto považujeme túto tému za aktuálnu. Správne nadizajnovaný, sezónne upravený výklad dokáže zabezpečiť konkurenčnú výhodu. Účelom diplomovej práce je zhodnotenie obchodných výkladov vo vybraných nákupných centrách. Orientovali sme sa na bio-potravinárske obchody. Ich ponuka pozostáva zo zdravých potravín. Nákupné centrá sú na vyššej úrovni vzhľadom na centrálne riadené marketingové pravidlá. Diplomová práca má dve časti. Prvá časť je zameraná na charakteristiku nákupných centrier, vplyv faktorov prostredia na spotrebiteľa, sezónne výkladné skrine a trendy výkladných skríň. Na základe poznatkov, ktoré sme získali sme vypracovali druhú časť práce. Tvorí stručnú charakteristiku nákupného centra Galéria Nitra, jeho konkurenta Centro Nitra a vybranných prevádzok bio potravín. V práci sme sa zamerali aj na 2 prevádzky bio obchodu, ktoré sa náchádzajú mimo nákupného centra, z dôvodu preukázania odlišností, nakoľko v nákupných centrách platia určité pravidlá v oblasti marketingu, ktorým sa jednotlivé nájomné jednotky musia prispôsobovať. Prostredníctvom dotazníkového prieskumu sme zhodnotili preferencie konzumentov, i to, či zaregistrovali sezónne zmeny vo výkladoch, resp. či tieto zmeny ovplyvňujú ich rozhodnutie o nákupe. Dotazníkový prieskum bol praktizovaný vo viacerých dňoch v týždni a v rozličných hodinách. Z podkladov, ktoré sme získali sme zistili, že je mnoho nedostatkov v oblasti sezónnosti výkladov. Preto sme sa pokúsili a vyprofilovali závery a odporúčania v týchto maloobchodoch zaoberajúcimi sa predajom bio potravín.
Key words:obchodné centrá, nákupné centrá, bio potraviny,, trendy, maloobchod, sezónnosť, , výklady, výkladné skrine

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited