Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 

     
Graduate          Final thesis
     
     
Publications
     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The effect of aroma marketing on sensory perception of consumer
Written by (author):
Bc. Samuel Norman Gendiar
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľa
Summary:Táto práca pojednáva o potenciálnom využití ľudských zmyslov v marketingu a využívanie senzorického marketingu. Teoretická časť tejto práce sa zaoberá vnímaním človeka, exaktne popisuje všetky ľudské zmysly a ich prepojenia s mozgom. Táto časť rovnako obsahuje aj charakteristiku neuromarketingu ako nástroja, ktorý umožňuje detailné posúdenie vnímania aróm na zmyslovú percepciu človeka. Súčasťou je aj charakteristika a detailný popis typu marketingu s názvom aróma marketing, ktorý sa zaoberá využitím aróm na ovplyvnenie čuchového vnímania spotrebiteľov. V praktickej časti tejto práce sa realizoval výskum, ktorý mal za úlohu zistiť, do akej miery respondenti rozumejú pojmu aróma marketing, ich aróma preferencie a v neposlednom rade zistiť, či považujú takúto formu marketingu za etickú. Výsledky výskumu naznačili, že polovica opýtaných pozná výraz aróma marketing, už sa s ním stretla a vie, čo znamená. Vône, ktoré boli najčastejšie označované za preferované boli vôňa vanilky a ovocná vôňa. Až 96 % respondentov vo svojich odpovedia uviedlo, že považujú aróma marketing za etický spôsob vykonávania marketingu, avšak hĺbková emočná analýza ich tvárovej biometrie potvrdila zhoršenie emočného naladenia respondentov, čo môže signalizovať, že niektorí z respondentov neboli úprimní pri odpovedaní tejto otázky.
Key words:
aróma marketing, neuromarketing, zmyslová percepcia spotrebiteľa, spotrebiteľská neuroveda, facereader, emócie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited