Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Marketing and Trade (FEM)

Contacts
     
Graduate
     
     
     Projects
     
               
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Facereader, as a Tool for Implicit Comparison of Sensory Product Perception
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Facereader, ako nástroj implicitného porovnania senzorického vnímania produktu
Summary:Vývoj technológií ovplyvňuje priamo či nepriamo životy každého jedinca na tejto planéte. Technológie môžu ľudom uľahčovať životy zefektívnením každodenných činností, ale aj ponúknuť nové možnosti. Tento fenomén neobchádza ani marketing, pojem, ktorý súvisí snáď s každou maloobchodnou, alebo veľkoobchodnou činnosťou. Súčasným trendom vo vývoji technológií je riešiť čoraz zložitejšie problémy čoraz jednoduchšie, využívajúc redukcionalizmus k tomu, aby človek získal len tie dáta, ktoré potrebuje s minimalizáciou záťaže pre získanie týchto dát. Príkladom takéhoto posunu ľudských možností je použitie metód zaznamenávania a vyhodnocovania tvárovej biometrie. Znie to veľmi zložito, pretože princíp a proces fungovania týchto metód je pomerne zložitý. Avšak konečným výstup je pre potreby použitia v praxi veľmi praktický. Práve využitie najnovších technológií v praxi tak, aby z nej malo prínosy veľké množstvo ľudí, je to čo robí technológiu naozaj užitočnou. Odkedy obchod vznikol, museli obchodníci usúdiť iba z vlastnej mysle, čo zákazník chce, čo potrebuje. No s použitím technológií tvárovej biometrie, už môže obchodník vedieť, že čo sa vlastne zákazníkovi páči priamo z jeho mysle prostredníctvom rozlúštenia zložitého procesu mozgových pochodov, ktorých výsledkom je pohyb svalstva na tvári, ktorý poznáme napríklad ako úsmev. Spojením informácií neovplyvnených zložitým procesom rozhodovania jednotlivca s inými informáciami, ktoré pochádzajú zo slobodnej voľby a vedomia jednotlivca môže obchodník zistiť, čo zákazník chce presnejšie, ako kedykoľvek pred tým v ľudskej histórii. V diplomovej práci sme nastolili modelovú situáciu, v ktorej spoločnosť I:D:C Holding, a. s. stojí pred rozhodnutím prehĺbiť sortiment produktu Horalky na slovenskom trhu. Po naštudovaní domácej a zahraničnej literatúry týkajúcej sa tejto problematiky sme mohli podrobne preskúmať aktivity spoločnosti I.D.C Holding, a. s.. Pre zistenie relevantnosti danej problematiky bolo potrebné zistiť názor Slovákov na danú problematiku a s pomocou explicitných a implicitných metód sme mohli priniesť podrobné závery o tejto problematike ako aj odporúčania pre spoločnosť I.D.C Holding, a. s.
Key words:
Facereader, Neuromarketing, Horalky, I.D.C. Holding, a. s., Sedita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited