Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Marketing and Trade (FEM)

Contacts
     
     
Lesson
     
Final thesis     Projects
     
Publications
     
Placements
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Disposition layout and merchandising of selected dairy products in the retail practice
Written by (author):
Department:
Department of Marketing and Trade (FEM)
Thesis supervisor: Ing. Jakub Berčík, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Dispozičné riešenie a merchandising vybraných mliečnych výrobkov v praxi maloobchodu
Summary:
V diplomovej práci sme sa zaoberali problematikou merchandisingu a dispozičného riešenia vybraných mliečnych výrobkov v praxi maloobchodu. V teoretickej časti záverečnej práce sme sa zaoberali teoretickými poznatkami z oblasti merchandisingu ako aj z oblasti dispozičného riešenia predajne. Definovali sme aj maloobchod a typy maloobchodov. Merchandising patrí k jedným z najdôležitejších prvkov prevádzky maloobchodnej jednotky a formy marketingovej komunikácie. Merchandiser má za úlohu sledovať produkty, ak nejaké chýbajú jeho úlohou je ich doložiť prípadne objednať. V práci sme sa zaoberali maloobchodnou činnosťou, základnými princípmi merchandisingu a rozmiestnením tovaru v predajni. V práci sme taktiež popisovali aký vplyv má na spotrebiteľské správanie celková atmosféra predajne. V praktickej časti sme charakterizovali vybrané maloobchodné reťazce, v ktorých sme realizovali výskum a porovnávali sme jednotlivé dispozičné riešenia. Prostredníctvom osobného dotazníkového prieskumu sme zisťovali čo ovplyvňuje spotrebiteľov pri nákupe, čo ich motivuje k nákupu a ako vnímajú jednotlivé faktory, ktoré na nich pôsobia počas nákupu. Súčasťou praktickej časti sú aj kvantitatívne marketingové analýzy, prostredníctvom ktorých sme vyhodnotili dotazníkový prieskum. Na záver sme definovali niekoľko návrhov a odporúčaní na zvýšenie tržieb a konkurencieschopnosti v daných reťazcoch.
Key words:
merchandising, dispozičné riešenie, maloobchod, mliečne výrobky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited