Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Marketing and Trade (FEM)

Contacts          
     
          
     
Placements     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Comparison of biometrics and online analytics of the web platform of a selected business entity
Written by (author):
Department:
Department of Marketing and Trade (FEM)
Thesis supervisor:
Ing. Jakub Berčík, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Porovnanie biometrie a online analytiky webovej platformy vybraného podnikateľského subjektu
Summary:
Cieľom našej diplomovej práce bolo porovnanie online analytiky a biometrických nástrojov pri získavaní zákazníckej spätnej väzby v online prostredí. Práca je rozdelená do dvoch častí, na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť práce obsahuje teoreticky vymedzené základné pojmy, týkajúce sa danej problematiky, naštudovaním informácií zo slovenskej ale predovšetkým zo zahraničnej odbornej literatúry. Praktická časť práce je zameraná na priebeh testovania, ktoré sa realizovalo prostredníctvom eyetrackingového merania a biometrie. Na základe neho sa zaznamenával pohyb očí vybranej vzorke respondentov pri skúmaní webovej stránky nami vybraného skúmaného objektu, ktorým bol podnikateľský subjekt – internetový obchod Invicta hodinky. Pre overenie nadobudnutých informácií bol respondentom predložený dotazník. Zámerom bolo získať skutočnosti o pozornosti respondentov a porovnanie týchto skutočností s dotazníkovým prieskumom. Záver našej práce prináleží nami predkladaným návrhom a odporúčaniam pre zlepšenie zistených výsledkov. Diplomová práca predkladá výsledky o vizuálnej pozornosti respondentov, ktoré boli zaevidované v priebehu nášho eyetrackingového prieskumu, ako aj výsledky dotazníka spracované do prehľadných výstupov.
Key words:e-obchodovanie, internetový obchod, hotjar, google analytics, eyetracking

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited