Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identifikační číslo: 34608
Univerzitní e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty
     
     Výuka     
     
Projekty
     
     
     
Orgány          

Omezit na:rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.
Název projektu
Garant
DruhOficiální roleOdkdy
Dokdy
1
 Analýza kvality vzduchu a účinkov vybraných aróm s dezinfekčným účinkom na emócie spotrebiteľa vrátane zhodnotenia biologických faktorov plesní a celkového počtu mikroorganizmov (CPM)
Zmluva o dielo
Zodpovedný riešiteľ
02.09.2020
30.11.2020
2
J. Berčík
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Vedúci projektu
01.04.2016
31.12.2018
3
COST (European Cooperation in Science and Technology)
Expert
01.06.2018
31.05.2022
4
 Implementácia nových technológií v obsahovej inovácii predmetu E-obchodovanie v oblasti užívateľskej skúsenosti (UX) a rozhrania (UI)KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Zodpovedný riešiteľ
01.01.2021
31.12.2023
5 Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológiiErasmus+ KA2 Strategické partnerstváKoordinátor
01.12.2018
31.05.2021
6E. HorskáHorizont 2020
Riešiteľ
01.02.2021
7
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Expert
01.09.2014
31.08.2017
8 Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov.
Všeobecné výzvy
Riešiteľ
01.07.2017
31.12.2020
9
 Neurogastronómia: aplikácia inovatívnych marketingových prístupov v modernej zážitkovej gastronómii a ich vplyv na spotrebiteľské správanie.
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
hlavný riešiteľ
01.02.2021
31.12.2023
10
 Neuromarketingová platforma vo V4
Standard Grants STOP!!!
Koordinátor
15.09.2015
14.09.2016
11
J. Paluchová
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Expert01.01.2019
31.12.2021
12E. Horská
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Expert
01.01.2014
31.12.2016
13J. Berčík
Všeobecné výzvy
Zodpovedný riešiteľ
01.08.2018
30.06.2022
14
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Vedúci projektu
01.01.201831.12.2020
15 Zlepšenie agropotravinovej logistiky a dodávateľského reťazca v regióne MENAErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníExpert
15.01.2019
14.01.2022

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podanýřešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý