Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identifikačné číslo: 34608
Univerzitný e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 

     
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie
     
Stáže     Orgány     Vedené práce
     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.
Publikácie
Kód KPČ
Popis KPČ
Rok
Podrobnosti
1.
Aroma marketing and the concept of sustainable development
Mravcová, Anna -- Berčík, Jakub
Aroma marketing and the concept of sustainable development. In Inproforum 2019. České Budějovice: University of South Bohemia České Budějovice, 2019, s. 49--56. ISBN 978-80-7394-776-7 (brož.).
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019Podrobnosti
2.Aroma marketing as a new option of in-store communication
Horská, Elena -- Berčík, Jakub -- Holotová, Mária -- Paluchová, Johana
Aroma marketing as a new option of in-store communication.  In ICoM 2019 - People, planet and profit: Sustainable business and society. Vol. 1. Gödöllő : Szent István University. (2019), s. 1--8. ISBN 978-963-269-881-6. URL: https://dx.doi.org/10.17626/dBEM.ICoM.P01.2019.p001.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019
Podrobnosti
3.
Aromatization of manufacturing areas can positively affect work performance and stress of employees
Berčík, Jakub -- Paluchová, Johana -- Hambálková, Mária
Aromatization of manufacturing areas can positively affect work performance and stress of employees. In Acta oeconomica Cassoviensia. 12, 1 (2019), s. 5--13. ISSN 1337-6020.
ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Podrobnosti
4.
Eye-tracking research on visual attention: the case of farm shop with dairy products and food tourism
Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Berčík, Jakub
Eye-tracking research on visual attention: the case of farm shop with dairy products and food tourism.  In 1st UNICART Interdisciplinary International Conference on «Tourism, Management and Development of Territory». Bari : Università degli Studi di Bari Aldo Moro 2019. (2019), s. 287--294. ISBN 978-88-6629-050-6.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019
Podrobnosti
5.
Importance of aroma marketing in tourism: comparative study in selected tourism areas
Paluchová, Johana -- Berčík, Jakub -- Horská, Elena
Importance of aroma marketing in tourism: comparative study in selected tourism areas.  In 1st UNICART Interdisciplinary International Conference on «Tourism, Management and Development of Territory». Bari : Università degli Studi di Bari Aldo Moro 2019. (2019), s. 443--450. ISBN 978-88-6629-050-6.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019
Podrobnosti
6.Metodika skúmania vplyvu aromatizácie s využitím nástrojov spotrebiteľskej neurovedy vo výrobe, obchode a službách
Berčík, Jakub -- Paluchová, Johana -- Gálová, Jana -- Neomániová, Katarína
Metodika skúmania vplyvu aromatizácie s využitím nástrojov spotrebiteľskej neurovedy vo výrobe, obchode a službách. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 43 s. ISBN 978-80-552-2127-4.
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2019
Podrobnosti
7.Neuromarketing and the decision-kaking process of the generation Y wine consumers in the Slovak Republic
Němcová, Jana -- Berčík, Jakub
Neuromarketing and the decision-kaking process of the generation Y wine consumers in the Slovak Republic. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 38--45. ISSN 1337-0960.
ADN
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2019
Podrobnosti
8.
Neuromarketing and the decision-kaking process of the generation Y wine consumers in the Slovak Republic
Němcová, Jana -- Berčík, Jakub
Neuromarketing and the decision-kaking process of the generation Y wine consumers in the Slovak Republic. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 38--45. ISSN 1337-0960.
ADN
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2019Podrobnosti
9.
Neuromarketing for evaluating new technologies in marketing management
Berčík, Jakub -- Paluchová, Johana -- Gálová, Jana
Neuromarketing for evaluating new technologies in marketing management. In Production Management and Business Development. Leiden: Taylor & Francis Group, 2019, s. 17--20. ISBN 978-1-138-60415-5 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2019
Podrobnosti
10.
Systém pro získávání a/nebo zpracování neuromarketingových dat: úžitný vzor č. 32837: dátum zápisu 14.05.2019
Berčík, Jakub -- Bajús, Ján -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena
Systém pro získávání a/nebo zpracování neuromarketingových dat: úžitný vzor č. 32837: dátum zápisu 14.05.2019. BERČÍK, J. -- BAJÚS, J. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- HORSKÁ, E.
AGJ
Autorské osvedčenia, patenty, objavy
2019
Podrobnosti
11.
The application of consumer neuroscience in evaluating the impact of aroma marketing on consumer preferences in the food market
Berčík, Jakub -- Gálová, Jana -- Paluchová, Johana -- Vietoris, Vladimír
The application of consumer neuroscience in evaluating the impact of aroma marketing on consumer preferences in the food market.  In International Food Marketing Research Symposium. Philadelphia Institute of food products marketing (Philadelphia, USA) 2019 : (2019), s. 130--134.
BEE
Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Podrobnosti
12.
The economic efficiency of using aroma marketing as a new possibility of in-store communication
Horská, Elena -- Berčík, Jakub -- Holotová, Mária -- Paluchová, Johana
The economic efficiency of using aroma marketing as a new possibility of in-store communication. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 5. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
AFE
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
2019
Podrobnosti
13.
The impact of aroma compounds and air quality on customer emotions in a retail food store
Berčík, Jakub -- Gálová, Jana -- Paluchová, Johana -- Horská, Elena -- Vietoris, Vladimír
The impact of aroma compounds and air quality on customer emotions in a retail food store.  In International Food Marketing Research Symposium. Philadelphia Institute of food products marketing (Philadelphia, USA) 2019 : (2019), s. 96.
BFA
Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
2019
Podrobnosti
14.
The use of eye-tracker and face reader as useful consumer neuroscience tools within logo creation
Neomániová, Katarína -- Berčík, Jakub -- Pavelka, Anka
The use of eye-tracker and face reader as useful consumer neuroscience tools within logo creation. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 4 (2019), s. 1061--1070. ISSN 1211-8516.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2019
Podrobnosti
15.
Use of Electroencephalography and Face Biometrics for Evaluation of Christmas Aromatic Compounds
Paluchová, Johana -- Berčík, Jakub -- Benda Prokeinová, Renáta
Use of Electroencephalography and Face Biometrics for Evaluation of Christmas Aromatic Compounds. In People : international journal of social sciences. 5, 1 (2019), s. 609--622. ISBN 2454-5899 online.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019
Podrobnosti
16.Utilization of aroma marketing in business environment in selected global south countries
Mravcová, Anna -- Berčík, Jakub
Utilization of aroma marketing in business environment in selected global south countries.  In ICoM 2019 - People, planet and profit: Sustainable business and society. Vol. 2. Gödöllö : Szent István University. (2019), s. 52--58. ISBN 978-963-269-882-3. URL: http://icom2019.gtk.szie.hu/sites/default/files/upload/page/proceedings-icom-2019jun13-volume_ii-doi-ed_da.pdf.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019Podrobnosti
17.
Vizuálne prevedenie parených syrov a ich vlpyv na preferencie spotrebiteľa = Visual design of the steamed cheeses and their impact on consumer preferences
Berčík, Jakub -- Paluchová, Johana -- Gálová, Jana -- Neomániová, Katarína
Vizuálne prevedenie parených syrov a ich vlpyv na preferencie spotrebiteľa = Visual design of the steamed cheeses and their impact on consumer preferences. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 17--21. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFB
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
2019
Podrobnosti
18.
Vplyv kvality vzduchu v maloobchodnej prevádzke na emócie zákazníkov: The impact of air quality on consumer emotions in a retail store
Berčík, Jakub -- Paluchová, Johana -- Gálová, Jana -- Neomániová, Katarína
Vplyv kvality vzduchu v maloobchodnej prevádzke na emócie zákazníkov: The impact of air quality on consumer emotions in a retail store. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 81--85. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFB
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019
Podrobnosti
19.
Využívanie scent marketingu vo vybraných segmentoch služieb = Application of scent marketing in selected service segments
Neomániová, Katarína -- Paluchová, Johana -- Berčík, Jakub
Využívanie scent marketingu vo vybraných segmentoch služieb = Application of scent marketing in selected service segments. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 86--91. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFB
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
2019
Podrobnosti
20.
Význam aromatizovania reštauračných priestorov a využitie aromachológie v praxi = Importance of aromatization in restaurant spaces and using of aromachology in a practice
Paluchová, Johana -- Berčík, Jakub -- Neomániová, Katarína
Význam aromatizovania reštauračných priestorov a využitie aromachológie v praxi = Importance of aromatization in restaurant spaces and using of aromachology in a practice. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 92--98. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFBPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019
Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.