Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identifikačné číslo: 34608
Univerzitný e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty
     
     
     
     
     
Publikácie
     Stáže     
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NĚMCOVÁ, J. -- BERČÍK, J. Neuromarketing and the decision-kaking process of the generation Y wine consumers in the Slovak Republic. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 38--45. ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Neuromarketing and the decision-kaking process of the generation Y wine consumers in the Slovak Republic
Autor:
Jana Němcová (50%)
Ing. Jakub Berčík, PhD. (50%)
Pracovisko:
Katedra marketingu a obchodu
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Potravinárstvo
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
13
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania: 2019
Od strany:
38
Do strany: 45
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: neuromarketing, generácia Y, vína, spotrebiteľské správanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Berčík, PhD.
Posledná zmena:
08.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Potravinárstvo
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
08.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)