Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identifikačné číslo: 34608
Univerzitný e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty
     
     Výučba
     
     Projekty
     
Publikácie
     
          
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NĚMCOVÁ, J. -- BERČÍK, J. Neuromarketing and the decision-kaking process of the generation Y wine consumers in the Slovak Republic. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 38--45. ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Neuromarketing and the decision-kaking process of the generation Y wine consumers in the Slovak Republic
Autor:
Jana Němcová (50%)
Ing. Jakub Berčík, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
13
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2019
Od strany: 38
Do strany:
45
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: neuromarketing, generácia Y, vína, spotrebiteľské správanie
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Berčík, PhD.
Posledná zmena: 23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)