Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
     Final thesis
     
     
Publications
     
          Supervised theses     

The following list contains all information available to the publication.

BERČÍK, J. -- PALUCHOVÁ, J. -- GÁLOVÁ, J. -- NEOMÁNIOVÁ, K. Metodika skúmania vplyvu aromatizácie s využitím nástrojov spotrebiteľskej neurovedy vo výrobe, obchode a službách. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 43 p. ISBN 978-80-552-2127-4.

Original name: Metodika skúmania vplyvu aromatizácie s využitím nástrojov spotrebiteľskej neurovedy vo výrobe, obchode a službách
English name:
Written by (author):
Ing. Jakub Berčík, PhD. (25%)
Ing. Johana Paluchová, PhD. (25%)
Ing. Jana Gálová, PhD. (25%)
Ing. Katarína Neomániová, PhD. (25%)
Department:
Center for Research and Educational Projects
Department of Marketing and Trade
Kind of publication:
príručka
ISBN: 978-80-552-2127-4
Type of publisher:
Publisher:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing: Nitra
Country:
Slovak Republic
Kind of professional book:
Issue and volume number:
Year of publication: 2019
Issue number:
1
Number of pages:
43
Cargo:
Original language:
Slovak
Publication category:
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Description in original language:
Description in English:
Key words: slovak: neuromarketing, služby, metodika, obchod, výroba
Year of submission:
2019
 
Entry made by: Ing. Jakub Berčík, PhD.
Last change:
05/09/2020 22:20 (Data import from library)