Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 

Contacts     Graduate          Final thesis
     
Projects
     
     
Placements
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:The Use of Neuromarketing in Visual Food Merchandising
Written by (author):
Ing. Jakub Berčík, PhD.
Department:
Department of Marketing and Trade (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie neuromarketingu vo vizuálnom merchandisingu potravín
Summary:
Maloobchodný predajný cyklus sa predlžuje, odolnosť voči tradičným predajným technikám sa zvyšuje a do popredia sa dostáva otázka kultúrneho nákupného prostredia a atraktívneho vystavovania tovarov. Miesto predaja je považované za jedno z mála komunikačných kanálov, ktoré ešte nie je presýtené, a má do budúcna pomerne veľký potenciál, pretože predstavuje poslednú príležitosť ovplyvniť nákupné rozhodnutie spotrebiteľov. Aj samotný fakt, že nákupné rozhodovanie sa do značnej miery riadi emóciami a až 75 % z nich je realizovaných v mieste predaja, dokazuje silu tohto miesta. Správanie zákazníkov v predajných priestoroch je výrazne ovplyvnené zmyslovým okolitým vnímaním a pocitom pohody. To predstavuje dôvod, prečo je dôležité s prvkami vizuálneho merchandisingu vedieť pracovať čo najefektívnejšie. Novým celosvetovým trendom v tomto odbore je vyhodnocovanie efektívnosti jednotlivých prvkov v oblasti in-store komunikácie, merchandisingu a nákupného prostredia. Pre zvýšenie efektívnosti týchto prvkov je nevyhnutné oboznámiť sa s faktormi, ktoré zákazníka ovplyvňujú, či už vedome alebo podvedome. Touto oblasťou sa zaoberá neuromarketing a zmyslový marketing. Dizertačná práca sa zaoberá komplexným, interdisciplinárnym skúmaním vplyvu tradičných, ale aj inovatívnych nástrojov vizuálneho merchandisingu na pozornosť a emocionálny stav, valenciu (pocity) spotrebiteľov na trhu potravín. Ide o integráciu tradičných prieskumov a neuromarketingových meraní v reálnych predajniach potravín, ale aj laboratórnych podmienkach za účelom komparácie výsledkov. Objektom skúmania sú vybrané elementy nákupného prostredia a tradičné (wobllere, stoppere, podlahová grafika), ale aj inovatívne (displeje, wobllere s LED prvkami, interaktívna podlahová grafika) nástroje in-store komunikácie ako súčasť vizuálneho merchandisingu v predajných úsekoch čerstvých a trvanlivých potravín. Využitím biometrických a neurozobrazovacích metód sme skúmali pozornosť a emocionálny stav za účelom odhalenia pravých spotrebiteľských preferencií vplyvom nástrojov vizuálneho merchandisingu na mieste predaja pri vybranom type potravín. V závere predkladanej práce odporúčame možnosti pre racionálnu, efektívnu a energeticky úspornú kombináciu nástrojov vizuálneho merchandisingu, ktorou môže retailer dosiahnuť nielen pútavé prostredie a atraktívnu prezentáciu vystavovaného tovaru, ale v konečnom dôsledku aj zvýšenie maloobchodného obratu svojej predajne.
Key words:
emócie, pozornosť, neuromarketing, vizuálny merchandising, maloobchod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited