Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Marketing and Trade (FEM)

     
Graduate     Lesson
     
Final thesis
     
     
Publications     Placements     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Retail marketing and localization strategies in retail chain practise COOP Jednota Brezno
Written by (author):
Ing. Jakub Berčík, PhD.
Department:
Department of Marketing and Trade (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Johana Paluchová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Retailingový marketing a lokalizačné stratégie v praxi maloobchodného reťazca COOP Jednota Brezno
Summary:
Každá maloobchodná činnosť bez ohľadu na jej finančné zázemie je spojená s uplatňovaním rôznych nástrojov marketingu a územných stratégií. Preto tému retailingového marketingu a lokalizačných stratégií v praxi maloobchodného reťazca považujeme za aktuálnu. V súčasnosti je uplatňovanie kľúčového maloobchodného marketingu spojené s celou radou aktivít, vývojom retailera, alokáciou dostatočného množstva kapitálu a prispôsobovaním sa trhovým podmienkam danej oblasti. Úspešné retailingové firmy sa stali ľahko napodobiteľné a preto sa neustále snažia hľadať nové príležitosti v boji o svojich zákazníkov. Správne načasovanie a prispôsobenie marketingu na domácom trhu zmietanom silnou nadnárodnou konkurenciou dokážu naše obchodné reťazce zabezpečiť len prostredníctvom aliancie akou je aj COOP Jednota Slovensko. Tento systém zastrešuje jednotlivé spotrebné družstvá po celom území Slovenskej republiky a prostredníctvom spoločného marketingu, či centrálneho plánovania cien ich chráni v boji s nadnárodnou konkurenciou. Diplomová práca pozostáva z dvoch častí. Prvá časť sa zameriava na charakterizovanie retailingového marketingu a jeho nástrojov vrátane lokalizačnej politiky obchodných reťazcov. S tým súvisí aj spotrebiteľské správanie na maloobchodnom trhu. Na základe získaných poznatkov sme vypracovali druhú časť tejto práce. Zaoberali sme sa v nej stručnou charakteristikou spoločnosti COOP Jednota Brezno ako regionálneho člena systému COOP Jednota Slovensko. Jej súčasťou je aj hodnotenie plošného retailingového marketingu a jeho následné prispôsobovanie podmienkam daného regiónu, spolu so strategickým rozmiestnením jednotlivých typov predajní v tejto oblasti. Zo získaných podkladov sme zistili, že existuje mnoho nedostatkov vplývajúcich na nákupné rozhodovanie spotrebiteľov ako aj poruchy v oblasti implementácií stratégií predaja uplatňovaných vedením spoločnosti, na vedúcich pracovníkov v jednotlivých prevádzkach. Pokúsili sme sa podať návrhy na zlepšenie danej situácie a syntetizovať závery lokalizačných stratégií v tomto podniku zaoberajúcom sa maloobchodnou činnosťou v okrese Brezno.
Key words:retailingový marketing, lokalizačné straté, obchodné reťazce, maloobchod, lokalita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited