Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Gálová, PhD.
Identification number: 34619
University e-mail: jana.galova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Center for Research and Educational Projects (FEM)

Contacts     Graduate
     
     Final thesis     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dijana Deman
Marketingová a výrobná stratégia v medzinárodnom prostredí
April 2020
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Dovičovič
Návrh na zefektívnenie marketingovej komunikácie vo Vinárstve Golguz
April 2020
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrea Farkaš
E-obchodovanie v kontexte medzinárodných obchodných aktivít
May 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Holubanská
Postoje mladých spotrebiteľov k lokálnym značkám
May 2019
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Mária Hoppanová
Merchandising bezlepkovových produktov v praxi maloobchodných predajní potravín
May 2019Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Huba
Retailingový marketing a moderné technológie v maloobchode
April 2018
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Jurečka
Využitie spotrebiteľskej neurovedy v online prostredí vybraného podnikateľského subjektu
April 2019
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Eduard Kamendy
Youtube ako moderný nástroj komunikácie v internetovom prostredí
May 2019
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Kasalová
Komparácia spotrebiteľského správania pri nákupe na internete
April 2020Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Diana Knapová
Spotrebiteľské správanie pri nákupe jogurtov vo vybranom regióne
April 2020
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Diana Králiková
Zhodnotenie a analýza výrobkovej politiky vybraného podniku
April 2020
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Malatinský
Trendy a využitie nástrojov marketingovej komunikácie v praxi vybraného podnikateľského subjektu
May 2019
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Simić Zuzíková
Marketingový manažment vybranej hotelovej prevádzky
May 2018
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Valková
Trhová dominancia retailingových spoločností a ich vplyv na nákupné správanie spotrebiteľov
April 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Aneta Vargová
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Viviána Vargová
Consumer Behaviour Changes in an Economic Crisis
April 2021
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Víglaská
Presadenie značky a loga v konkurenčnom prostredí
April 2020
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Zárecká
Retailingový marketing a elementy maloobchodného marketingového mixu
April 2018
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress