Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Gálová, PhD.
Identifikačné číslo: 34619
Univerzitný e-mail: jana.galova [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
     
Záverečná práca
     
     Publikácie
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dijana Deman
Marketingová a výrobná stratégia v medzinárodnom prostredí
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Dovičovič
Návrh na zefektívnenie marketingovej komunikácie vo Vinárstve Golguz
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Andrea Farkaš
E-obchodovanie v kontexte medzinárodných obchodných aktivít
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Zuzana Holubanská
Postoje mladých spotrebiteľov k lokálnym značkám
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Mária Hoppanová
Merchandising bezlepkovových produktov v praxi maloobchodných predajní potravín
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Huba
Retailingový marketing a moderné technológie v maloobchode
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľuboš Jurečka
Využitie spotrebiteľskej neurovedy v online prostredí vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Eduard Kamendy
Youtube ako moderný nástroj komunikácie v internetovom prostredí
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Barbora Kasalová
Komparácia spotrebiteľského správania pri nákupe na internete
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Knapová
Spotrebiteľské správanie pri nákupe jogurtov vo vybranom regióne
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Králiková
Zhodnotenie a analýza výrobkovej politiky vybraného podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Malatinský
Trendy a využitie nástrojov marketingovej komunikácie v praxi vybraného podnikateľského subjektu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikola Simić Zuzíková
Marketingový manažment vybranej hotelovej prevádzky
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Dóra Tóthová
Nákup a predaj potravín cez internet
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Valková
Trhová dominancia retailingových spoločností a ich vplyv na nákupné správanie spotrebiteľov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Aneta Vargová
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Viviána Vargová
Consumer Behaviour Changes in an Economic Crisis
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Kristína Víglaská
Presadenie značky a loga v konkurenčnom prostredí
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lenka Zárecká
Retailingový marketing a elementy maloobchodného marketingového mixu
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná