Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Gálová, PhD.
Identifikačné číslo: 34619
Univerzitný e-mail: jana.galova [at] uniag.sk
 

     Absolvent
     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dijana Deman
Marketingová a výrobná stratégia v medzinárodnom prostredí
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Dovičovič
Návrh na zefektívnenie marketingovej komunikácie vo Vinárstve Golguz
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Andrea Farkaš
E-obchodovanie v kontexte medzinárodných obchodných aktivít
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Zuzana Holubanská
Postoje mladých spotrebiteľov k lokálnym značkám
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Mária Hoppanová
Merchandising bezlepkovových produktov v praxi maloobchodných predajní potravín
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Huba
Retailingový marketing a moderné technológie v maloobchode
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľuboš Jurečka
Využitie spotrebiteľskej neurovedy v online prostredí vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eduard Kamendy
Youtube ako moderný nástroj komunikácie v internetovom prostredí
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Kasalová
Komparácia spotrebiteľského správania pri nákupe na internete
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Diana Knapová
Spotrebiteľské správanie pri nákupe jogurtov vo vybranom regióne
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Diana Králiková
Zhodnotenie a analýza výrobkovej politiky vybraného podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Malatinský
Trendy a využitie nástrojov marketingovej komunikácie v praxi vybraného podnikateľského subjektu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Nikola Simić Zuzíková
Marketingový manažment vybranej hotelovej prevádzky
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Kristína Valková
Trhová dominancia retailingových spoločností a ich vplyv na nákupné správanie spotrebiteľov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Aneta Vargová
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Víglaská
Presadenie značky a loga v konkurenčnom prostredí
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Zárecká
Retailingový marketing a elementy maloobchodného marketingového mixu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná