Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Gálová, PhD.
Identifikačné číslo: 34619
Univerzitný e-mail: jana.galova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)

     Absolvent     Výučba
     
     
Projekty
     Publikácie     Vedené práce
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
OdkedyDokedy
1 Agro-technologická inovatívna poradenská sieť pre poľnohospodárov na univerzitách v JordánskuJ. GálováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Lokálna koordinátorka
15.11.2020
14.11.2023
2
 Akademická a podnikateľská aliancia na posilnenie hospodárskej extroverzieErasmus+ KA2 Znalostné aliancieLokálna koordinátorka01.11.2020
31.10.2023
3
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Riešiteľka
15.11.2020
14.11.2023
4CEEPUSProjektová manažérka01.09.200831.08.2009
5
CEEPUS
Projektová manažérka01.09.2013
31.08.2014
6
 Aplikovaná ekonómia a manažment
CEEPUS
Projektová manažérka
01.09.2009
31.08.2010
7E. Horská
CEEPUS
Projektová manažérka
01.09.2012
31.08.2013
8
 Aplikovaná ekonómia a manažmentCEEPUS
Projektová manažérka
01.09.2016
31.08.2017
9
CEEPUSProjektová manažérka01.09.2014
31.08.2015
10
E. Horská
CEEPUS
Projektová manažérka
01.09.2015
31.08.2016
11
 Aplikovaná ekonómia a manažmentE. HorskáCEEPUSProjektová manažérka
01.09.2011
31.08.2012
12
E. HorskáCEEPUSProjektová manažérka
01.09.2010
31.08.2011
13 Aplikovaná ekonómia a manažmentJ. GálováCEEPUSKoordinátorka01.09.2017
31.08.2018
14
 Aplikovaná ekonómia a manažmentJ. Gálová
CEEPUS
Koordinátorka
01.09.2020
31.08.2021
15
CEEPUS
Koordinátorka
01.09.2018
31.08.2019
16
 Aplikovaná ekonómia a manažmentCEEPUSKoordinátorka01.09.2019
31.12.2020
17
 Big Data Mining & analytika pre akademickú prevádzkovú excelentnosť a optimalizáciu pedagogických výsledkovR. Benda ProkeinováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Projektová manažérka
15.10.2018
14.10.2021
18
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Administratíva
01.02.2017
28.02.2018
19 EULAlinks SENSE
Erasmus Mundus
Projektová manažérka
15.07.2014
14.07.2018
20
 HRM vo vyšehradských krajinách - regionálny, národný a medzinárodný kontextSmall Grants STOP!!!Administratíva01.12.201630.11.2017
21
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Spoluriešiteľka
01.04.2016
31.12.2018
22
 Implementácia inovatívnych prístupov v senzorickom marketinguJ. Gálová
COST (European Cooperation in Science and Technology)
Koordinátorka01.06.2018
31.05.2022
23
 Implementácia nových technológií v obsahovej inovácii predmetu E-obchodovanie v oblasti užívateľskej skúsenosti (UX) a rozhrania (UI)
J. BerčíkKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Spoluriešiteľka
01.01.2021
31.12.2023
24
J. Berčík
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Expert
01.12.2018
31.05.2021
25
 Inovácie na rozvoj zručností vysokej kvality prostredníctvom skúseností s mobilitou učeniaM. Hanová
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Projektová manažérka
01.10.2018
31.03.2021
26 Inovatívne vyučovacie postupy podporené IKT pre eko-sociálnu udržateľnosť v Jordánsku a SýriiJ. GálováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Koordinátorka
15.10.2017
14.10.2020
27
 Inovatívne vyučovacie prístupy podporené IKT pre eko-sociálnu udržateľnosť v Jordánsku a SýriiErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníKoordinátorka
15.10.2018
14.10.2021
28
Horizont 2020
Riešiteľka01.02.2021
29
P. RovnýHorizont 2020Projektová manažérka01.01.2018
01.01.2018
30
 Kultúrny, obchodný, sociálny a vedecký pohľad na riadenie rozmanitosti v krajinách V4Small Grants STOP!!!Administratíva01.11.201730.04.2018
31
 Kvalita potravín a spotrebiteľské štúdieErasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Administratíva
01.09.2014
31.08.2017
32
J. BerčíkStandard Grants STOP!!!Projektová manažérka15.09.201514.09.2016
33
I. UbrežiováStandard Grants STOP!!!Administratíva01.01.201731.12.2017
34
P. Rovný
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Projektová manažérka
01.09.2016
01.09.2016
35 Palestínsko-európsky program odborného vzdelávania
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Projektová manažérka15.10.2017
14.10.2020
36 Pedagogické kompetencie vysokoškolských učiteľovSmall Grants STOP!!!
Administratíva
01.09.201730.06.2018
37 Podpora podnikateľských kompetencií žien vystavených násiliuJ. Gálová
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.2020
31.08.2023
38J. Gálová
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Koordinátorka
15.01.2019
14.01.2022
39
 Posilnenie podnikovej kultúry v agrárnom vysokoškolskom vzdelávaní
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Projektová manažérka
15.10.2016
14.10.2019
40
Small Grants STOP!!!
Administratíva01.01.2016
01.01.2016
41E. Horská
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Riešiteľka
01.11.2020
31.10.2022
42
E. ČernákováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
Administratíva
01.09.201730.08.2019
43TempusAdministratíva
01.12.2013
30.11.2017
44
 Rozvoj vyššieho vzdelávania prostredníctvom zriadenia zdravotného školiaceho centra pre prenos technológie microarrayV. Vietoris
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Projektová manažérka
15.10.2018
14.10.2021
45 Sieťová aliancia smerom k využívaniu údajov farmyErasmus+ KA2 Znalostné alianciegarant
01.01.2021
31.12.2023
46 Sociálna adaptácia a participácia pracovných migrantov v celoživotnom vzdelávaníE. HorskáErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníProjektová manažérka15.10.201714.10.2020
47 Sociálny podnik a sociálne podnikanie, porovnanie, osvedčené postupy vyšehradských krajínI. Ubrežiová
Standard Grants STOP!!!
Administratíva
01.09.2016
01.09.2016
48
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Projektová manažérka
15.10.2016
14.10.2019
49
E. Horská
Standard Grants STOP!!!
Expert01.08.201331.07.2014
50
 Strategické partnerstvo pre rozvoj kompetencií pri vypracovaní environmentálnych projektovErasmus+ KA2 Strategické partnerstváAdministratíva01.09.201731.08.2019
51
 Strategické partnerstvo univerzít V4 pre udržateľný výskum prosperity malých a stredných podnikov, rodinných podnikov a domácnostíE. HorskáErasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Projektová manažérka
01.09.2016
31.08.2019
52
Polish National Agency for Academic ExchangeRiešiteľka01.10.201930.09.2021
53Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníExpert, Projektová manažérka15.10.2015
14.10.2018
54E. Horská
CEEPUS
Projektová manažérka
01.09.2016
31.08.2017
55
 Trvalo udržateľný rozvoj rodinných poľnohospodárskych podnikov
Granty nadácií
Administratíva01.01.201731.12.2018
56
 Udržateľnosť malých a rodinných fariemErasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Projektová manažérka
01.09.2016
31.08.2019
57E. HorskáErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníAdministratíva
15.11.2018
14.10.2021
58J. GálováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníKoordinátorka
15.11.2019
14.11.2022
59Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Expert
15.10.2016
14.10.2019
60
EuropeAid
Administratíva
01.07.201730.06.2020
61
M. Hanová
Erasmus+ KA3
Projektová manažérka01.10.2017
30.09.2020
62 Vyšehradská spolupráca v oblasti inovatívnych praktík vo vyučovaní a štúdiu v oblasti vyššieho vzdelávaniaT. Šeben ZaťkováVisegrad Grants
Administratíva
15.06.2018
15.06.2019
63
Tempus
Projektová manažérka01.12.2012
30.11.2015
64 Vytvorenie agroobchodných centier v JordánskuErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Expert
01.01.201931.12.2021
65 Vytvorenie agroobchodných centier v Jordánsku
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Projektová manažérka
15.10.2017
14.10.2020
66
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Lokálna koordinátorka
31.12.2020
30.12.2022
67
 Využitie neuromarketingu vo vizuálnom merchandisingu potravínE. Horská
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Expert
01.01.2014
31.12.2016
68
J. BerčíkVšeobecné výzvy
Riešiteľka
01.08.2018
30.06.2022
69 Využitie spotrebiteľskej neurovedy pri implementovaní aromachológie vo vybraných odvetviach hospodárstvaJ. BerčíkVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Spoluriešiteľka
01.01.2018
31.12.2020
70
 Vývoj programov poľnohospodárskeho poistenia na univerzitách na Ukrajine
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Projektová manažérka
15.10.2017
14.10.2020
71 Vývoj, verifikácia a validácia techník na zvýšenie dynamiky produktových a procesných inováciíJ. Gálová
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2019
30.06.2023
72
E. Horská
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Projektová manažérka
15.10.2016
14.10.2019
73 Vzdelávanie pre samostatnú zárobkovú činnosť
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Administratíva
01.09.2016
01.09.2016
74
E. HorskáSmall Grants STOP!!!Expert
01.02.2016
01.02.2016
75
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Expert15.01.2019
14.01.2022
76
 Zlepšenie legislatívy družstiev pre propagáciu sociálnej kohézieStandard Grants STOP!!!Projektová manažérka
25.05.2017
25.11.2017
77
 Zvyšovanie kvalifikácie absolventov účtovníctva na palestínskych vysokých školách s cieľom uspokojiť potreby trhu práce QPAE. HorskáErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníRiešiteľka
15.11.2020
14.11.2023
78J. KozákováSmall Grants STOP!!!
Administratíva
01.01.201601.01.2016

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý