Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Gálová, PhD.
Identification number: 34619
University e-mail: jana.galova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Center for Research and Educational Projects (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Neuromarketing for evaluating new technologies in marketing management
Berčík, Jakub -- Paluchová, Johana -- Gálová, Jana
Neuromarketing for evaluating new technologies in marketing management. In Production Management and Business Development. Leiden: Taylor & Francis Group, 2019, p. 17--20. ISBN 978-1-138-60415-5 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
2.The application of consumer neuroscience in evaluating the impact of aroma marketing on consumer preferences in the food market
Berčík, Jakub -- Gálová, Jana -- Paluchová, Johana -- Vietoris, Vladimír
The application of consumer neuroscience in evaluating the impact of aroma marketing on consumer preferences in the food market.  In International Food Marketing Research Symposium. Philadelphia Institute of food products marketing (Philadelphia, USA) 2019 : (2019), p. 130--134.
BEEOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Details
3.The impact of air quality on consumer emotions in a retail store
Berčík, Jakub -- Paluchová, Johana -- Gálová, Jana -- Neomániová, Katarína
Vplyv kvality vzduchu v maloobchodnej prevádzke na emócie zákazníkov: The impact of air quality on consumer emotions in a retail store. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 81--85. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFBPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Details
4.The impact of aroma compounds and air quality on customer emotions in a retail food store
Berčík, Jakub -- Gálová, Jana -- Paluchová, Johana -- Horská, Elena -- Vietoris, Vladimír
The impact of aroma compounds and air quality on customer emotions in a retail food store.  In International Food Marketing Research Symposium. Philadelphia Institute of food products marketing (Philadelphia, USA) 2019 : (2019), p. 96.
BFAAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
5.Visual design of the steamed cheeses and their impact on consumer preferences
Berčík, Jakub -- Paluchová, Johana -- Gálová, Jana -- Neomániová, Katarína
Vizuálne prevedenie parených syrov a ich vlpyv na preferencie spotrebiteľa = Visual design of the steamed cheeses and their impact on consumer preferences. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 17--21. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFBPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Details
6.60 rokov FEM SPU v Nitre
Horská, Elena -- Kapsdorferová, Zuzana -- Rovný, Patrik -- Savov, Radovan -- Turčeková, Natália -- Barát, Pavol -- Bojňanský, Jozef -- Gálová, Jana -- Gurčík, Ľubomír -- Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Kadlečíková, Mária -- Moravcová, Ľubomíra -- Moravčíková, Danka -- Országhová, Dana -- Šeben Zaťková, Tímea -- Tóthová, Darina -- Váryová, Ivana
Kronika: 60 rokov FEM SPU v Nitre : akí sme a kam smerujeme-. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 176 p. ISBN 978-80-552-2055-0.
BABOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.