Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Girmanová
Identifikačné číslo: 34632
Univerzitný e-mail: qgirmanova [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty
     
     
Záverečná práca     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom PD Michalovce
Autor:
Ing. Jana Girmanová
Pracovisko:
Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce:
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.
Oponent:Ing. Ivan Vozár
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom PD Michalovce
Abstrakt:
V dnešnej dobe sú všetky ekonomiky svete ovplyvnené finančnou krízou, ktorá sa podpísala na výkonnosti podnikov. Mnohé podniky nielen na Slovensku, ale v celom svete len z ťažkosti prežívajú situáciu na trhu. Finančno-ekonomická analýza ktorá predstavuje jeden z dôležitých nástroj pri rozhodovaní v podniku a mala by byť v podnikoch vykonávaná pravidelne. Má kľúčové postavenie pri hodnotení súčasného stavu a predvídaní budúceho vývoja podniku. Výsledky tejto analýzy by mali slúžiť ako podklad pre príjmanie rozhodnutí a opatrení manažmentom v podniku. Cieľom predloženej diplomovej práce bolo vypracovanie finančno-ekonomickej analýzy vybraného podniku, ktorým bol podnik pôsobiaci na východnom Slovensku v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby. V práci sú nielen teoretické poznatky o danej problematike, ale aj praktická časť, ktorá pozostáva z vypracovania analýzy. Na základe praktickej časti sú vypracované návrhy na zlepšenie situácie v podniku.
Kľúčové slová:
finančná analýza ex ante, pomerové finančné ukazovatele, finančná analýza ex post, účtovné výkazy, finančné zdravie podniku

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene