Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Fides
Identifikační číslo: 34726
Univerzitní e-mail: qfides [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

     Absolvent     
Závěrečná práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Agropotravinársky obchod SR po vstupe do EÚ
Autor:
Ing. Martin Fides
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
Oponent:doc. Ing. Peter Fandel, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Agropotravinársky obchod SR po vstupe do EÚ
Abstrakt:V práci analyzujeme vývoj slovenského agropotravinárskeho obchodu s vybranými skupinami komodít a najvýznamnejšími obchodnými partnermi na základe štvrťročných údajov o bilaterálnych tokoch v období rokov 1999 -- 2011. Vplyv faktorov na import a export sledovaných skupín komodít hodnotíme gravitačnými modelmi s fixnými efektami. Vstup SR do EÚ mal pozitívny vplyv celkový agropotravinársky export SR a export sledovaných skupín komodít okrem skupiny syry a tvaroh. Nemal však preukazný vplyv na celkový agropotravinársky import a import obilnín bez ryže a olejnatých semien. Export aj import sledovaných skupín komodít významne ovplyvňuje cena komodít. Domáci dopyt po importe hovädzieho, bravčového a hydinového mäsa, aj syrov a tvarohu je cenovo elastický a štatisticky vysoko preukazný, čo vyjadruje existenciu substitútov týchto komodít a tiež možnú preferenciu výrobkov nižšej kvality spotrebiteľmi SR. Hrubý domáci produkt na obyvateľa Slovenska má pozitívny štatisticky preukazný vplyv na celkový import a import sledovaných skupín komodít okrem hovädzieho a bravčového mäsa. Závislosť vývozu sledovaných agropotravinárskych komodít od HDP na obyv. našich najvýznamnejších obchodných partnerov sa s výnimkou komodity cukor nepotvrdila. Blízkosť obchodného partnera pozitívne a štatisticky vysoko preukazne vplýva na import aj export sledovaných komoditných skupín, ale slabo na celkový agropotravinársky import SR.
Klíčová slova:
Agropotravinársky obchod SR, členstvo v EÚ, gravitačný model

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně