Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Fides
Identifikačné číslo: 34726
Univerzitný e-mail: qfides [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

     
     
Záverečná práca
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Agropotravinársky obchod SR po vstupe do EÚ
Autor: Ing. Martin Fides
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Agropotravinársky obchod SR po vstupe do EÚ
Abstrakt:
V práci analyzujeme vývoj slovenského agropotravinárskeho obchodu s vybranými skupinami komodít a najvýznamnejšími obchodnými partnermi na základe štvrťročných údajov o bilaterálnych tokoch v období rokov 1999 -- 2011. Vplyv faktorov na import a export sledovaných skupín komodít hodnotíme gravitačnými modelmi s fixnými efektami. Vstup SR do EÚ mal pozitívny vplyv celkový agropotravinársky export SR a export sledovaných skupín komodít okrem skupiny syry a tvaroh. Nemal však preukazný vplyv na celkový agropotravinársky import a import obilnín bez ryže a olejnatých semien. Export aj import sledovaných skupín komodít významne ovplyvňuje cena komodít. Domáci dopyt po importe hovädzieho, bravčového a hydinového mäsa, aj syrov a tvarohu je cenovo elastický a štatisticky vysoko preukazný, čo vyjadruje existenciu substitútov týchto komodít a tiež možnú preferenciu výrobkov nižšej kvality spotrebiteľmi SR. Hrubý domáci produkt na obyvateľa Slovenska má pozitívny štatisticky preukazný vplyv na celkový import a import sledovaných skupín komodít okrem hovädzieho a bravčového mäsa. Závislosť vývozu sledovaných agropotravinárskych komodít od HDP na obyv. našich najvýznamnejších obchodných partnerov sa s výnimkou komodity cukor nepotvrdila. Blízkosť obchodného partnera pozitívne a štatisticky vysoko preukazne vplýva na import aj export sledovaných komoditných skupín, ale slabo na celkový agropotravinársky import SR.
Kľúčové slová:
Agropotravinársky obchod SR, členstvo v EÚ, gravitačný model

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene