Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Roderik Virágh, PhD.
Identifikačné číslo: 34823
Univerzitný e-mail: roderik.viragh [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra informatiky (FEM)

Kontakty     Absolvent
     
     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klaudia Andacká
Využiteľnosť moderných marketingových nástrojov vo vybranom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ľubomíra Balažicová
Počítačové infiltrácie a ich vplyv na hospodárenie vybraného podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Simona Bánovská
Manažment podniku s podporou IKT
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubica Bečková
Informačná bezpečnosť a jej vplyv na finančné hospodárenie podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristína Bošácka
Manažment podniku s podporou IKT
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adela Burdová
Marketingový mix v praxi vybraného podnikateľského subjektu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adela Burdová
Využiteľnosť moderných marketingových nástrojov vo vybranom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Romana Búriová
Vyhľadávanie a získavanie zamestnancov prostredníctvom IKT
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Čuvalová
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Dostál
Nástroje online marketingu
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radka Drgoňová
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Viktória Gajdošová
Marketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológií
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vince Halász
Bezpečnostná politika vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Marek Hollý
Marketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológií
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Simona Jančušková
Bezpečnostná politika podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Bc. Simona Jančušková
Bezpečnostná politika podniku – jej využitie a finančné zabezpečenie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Janek
Virtuálna ekonomika v prostredí on-line hry
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Filip Kajan
Zefektívnenie manažérskych činností používaním moderných IKT
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Kaláberová
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Diana Kozárová
IKT a ich vplyv na manažment podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Oliver Lužinský
IKT a ich vplyv na manažment podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Frederika Mészárosová
Informačné systémy vo vybranej organizácii sociálnych služieb
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Boris Ölvecký
Podpora manažmentu nástrojmi IKT
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: František Parížek
Obchodovanie na finančných trhoch s využitím IKT
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Zuzana Pokorná
Využiteľnosť IKT v práci s ľudskými zdrojmi v podniku
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adriána Poláková
Efektivita využívania marketingových nástrojov v podniku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Dominika Trebulová
Vplyv počítačových infiltrácií na finančné hospodárenie podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Tamara Trnovszká
Využitie IKT pri aplikovaní aromamarketingu
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lívia Valková
IS pre podporu manažmentu podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná